Tiếp tục giảm 35 khoản phí, lệ phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đến hết năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #602298 04/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tiếp tục giảm 35 khoản phí, lệ phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đến hết năm 2023

  Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 4296/BTC-CST năm 2023 ngày 28/4/2023 về việc  rà soát đề xuất giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.
   
  Theo đó, nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đang gặp khó khăn Bộ Tài chính tiếp tục giảm 35 khoản phí, lệ phí theo quy định sau:
   
  tiep-tuc-giam-35-khoan-phi-le-phi-ho-tro-nguoi-dan-doanh-nghiep-den-het-nam-2023
   
  (1) Tiếp tục giảm mức thu nhiều loại phí, lệ phí hỗ trợ khó khăn
   
  Thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2023 của Chính phủ về Hội nghị Chính phủ với các địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3[1], Bộ Tài chính đã ký công văn 3610/BTC-CST năm 2023 báo cáo Thủ tướng Chính phủ (TTgCP) về phương án miễn, giảm thuế, phí, lệ phí năm 2023. Trong đó, đã báo cáo TTgCP:
   
  Để tiếp tục hỗ trợ cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong năm 2023, đề xuất tiếp tục thực hiện việc giảm các khoản phí, lệ phí trong năm 2023, cụ thể:
   
  - Tiếp tục giảm mức thu khoảng 35 khoản phí, lệ phí.
   
  - Thời gian áp dụng từ 01/7/2023 đến hết 31/12/2023.
   
  (2) Bộ Tài chính được áp dụng thủ tục rút gọn khi ban hành Thông tư liên quan đến hỗ trợ
   
  Ngày 17/4/2023, Văn phòng Chính phủ có Công văn 2614/VPCP-KTTH về phương án miễn, giảm thuế, phí, lệ phí cho năm 2023. Trong đó, Phó TTgCP Lê Minh Khái giao: 
   
  “Bộ Tài chính chủ động thực hiện việc xây dựng văn bản quy định về giảm các khoản thu phí, lệ phí theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, bao gồm cả việc báo cáo TTgCP quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với Thông tư của Bộ Tài chính”.
   
  Tại khoản 3 và khoản 4 Điều 20 Luật Phí và lệ phí 2015 quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ:
   
  - Báo cáo tình hình thực hiện thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.
   
  - kiến nghị với Chính phủ hoặc Bộ Tài chính về mức thu, nộp, miễn, giảm, quản lý và sử dụng đối với từng khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý”.
   
  Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương đánh giá tình hình thực hiện thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.
   
  Rà soát và đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí (đánh giá tác động của giảm mức thu phí, lệ phí đề xuất; bao gồm cả trường hợp tiếp tục giảm mức thu 36 khoản phí, lệ phí trong 06 tháng cuối năm 2023 với mức giảm.
   
  Được quy định tại Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19) thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Tài chính và phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư theo quy định.
   
  Chi tiết Công văn 4296/BTC-CST năm 2023 ban hành ngày 28/4/2023.
   
  920 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (10/05/2023) danusa (08/05/2023) ThanhLongLS (04/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận