Tiếp nhận công chức xã luân chuyển công tác thì có sát hạch lại?

Chủ đề   RSS   
 • #605660 25/09/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tiếp nhận công chức xã luân chuyển công tác thì có sát hạch lại?

  Luân chuyển công tác là một quy định bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình làm việc. Đặc biệt khi luân chuyển phải đáp ứng các tiêu chí tại nơi làm mới như sát hạch lại. Trong trường hợp luân chuyển công chức xã thì có phải sát hạch lại không?
   
  tiep-nhan-cong-chuc-xa-luan-chuyen-cong-tac-thi-co-sat-hach-lai
   
  1. Quy định tiếp nhận công chức cấp xã được thực hiện thế nào?
   
  Căn cứ Điều 14 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định việc tiếp nhận vào làm công chức cấp xã được thực hiện như sau:
   
  - Đối tượng tiếp nhận:
   
  + Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập;
   
  + Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;
   
  + Người thôi giữ chức vụ cán bộ ở cấp xã (trừ hình thức kỷ luật bãi nhiệm);
   
  + Người đã từng là cán bộ, công chức (bao gồm cả cán bộ, công chức cấp xã) sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.
   
  - Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận; hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận và Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi tiếp nhận vào làm công chức cấp xã được áp dụng quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
   
  Lưu ý: Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền tuyển dụng công chức cấp xã và tiếp nhận vào làm công chức cấp xã.
   
  2. Tiếp nhận công chức cấp xã vào làm cần đáp ứng tiêu chuẩn gì?
   
  Căn cứ khoản 2 Điều 18 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận công chức cấp xã vào làm thực hiện như sau:
   
  Căn cứ yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được quyền xem xét, tiếp nhận vào làm công chức đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này nếu đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức 2008, không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 Luật Cán bộ, công chức 2008 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 và các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
   
  - Trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 18 Nghị định 138/2020/NĐ-CP phải có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
   
  - Trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 18 Nghị định 138/2020/NĐ-CP chỉ thực hiện việc tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, phải có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) phù hợp với lĩnh vực tiếp nhận và phải được quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm hoặc chức vụ tương đương;
   
  - Trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 18 Nghị định 138/2020/NĐ-CP phải được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị theo yêu cầu nhiệm vụ và không yêu cầu phải có đủ thời gian 05 năm công tác trở lên làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được điều động, luân chuyển đến; khi tiếp nhận vào làm công chức không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch.
   
  3. Công chức lãnh đạo luân chuyển có phải sát hạch lại hay không?
   
  Tại khoản 5 Nghị định 138/2020/NĐ-CP khi tiếp nhận vào làm công chức để bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý thì không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch nhưng phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và quy định tại khoản 2 Điều này. Quyết định bổ nhiệm đồng thời là quyết định tiếp nhận vào làm công chức và thực hiện như sau:
   
  - Trường hợp cơ quan quản lý công chức đồng thời là cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc là cấp dưới của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm thì quyết định bổ nhiệm đồng thời là quyết định tiếp nhận;
   
  - Trường hợp cơ quan quản lý công chức là cấp trên của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm thì cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm phải báo cáo cơ quan quản lý công chức đồng ý về việc tiếp nhận trước khi quyết định bổ nhiệm.
   
  Như vậy, công chức cấp xã khi luân chuyển đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị phải có đủ thời gian 05 năm công tác, khi tiếp nhận vào làm công chức không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch.
   
   
  889 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (21/10/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận