Tiếng anh trong hợp đồng thương mại quốc tế

Chủ đề   RSS   
 • #432380 01/08/2016

  eyestorm
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Tây Ninh, Việt Nam
  Tham gia:10/07/2013
  Tổng số bài viết (215)
  Số điểm: 3127
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 120 lần


  Tiếng anh trong hợp đồng thương mại quốc tế

  1. Inquiry (n): Thư hỏi giá, thư hỏi mua
  2. Offer (n): thư chào giá
  3. Offerer (n): bên/người chào giá
  4. Offeree (n): bên/người được chào giá
  5. Counter-offer (n): Thư hoàn giá chào
  6. Ascertain (v): xác minh
  7. Acceptance (n): (thư) chấp nhận
  8. Provisional quotation: Bảng báo giá tạm thời
  9. Specification (n): Quy cách kỹ thuật
  10. Sample (n): hàng mẫu
  11. Acknowledge (v): thừa nhận, báo cho biết (đã nhận được cái gì)
  12. Receipt (n): biên lai, giấy biên nhận
  13. Commission (n): Tiền hoa hồng
  14. Terms of payment: Điều kiện thanh toán
  15. Amount of payment: Số tiền thanh toán
  16. Instruments of payment: Phương tiện thanh toán
  17. Time of payment: Thời hạn thanh toán
  18. Place of paymet: Địa điểm thanh toán
  19. Penalty: tiền phạt
  20. Compensation for losses: Quy định bồi thường tổn thất
  21. Cancellation of the contract: Sự hủy bỏ hợp đồng
  22. Mediation (n): sự dàn xếp, sự điều đình
  23. Conciliation (n): Sự hòa giải
  24. Arbitration provision: điều khoản trọng tài
  25. Eventuality (n): tình huống có thể xảy ra, sự việc không lường trước được
  26. Waterproof (adj): không thấm nước
  27. War Risk premium: phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh
  28. Force Majeure: trường hợp bất khả kháng
  29. Claim (n): Yêu cầu bồi thường, khiếu nại
  30. Clause (n): Điều khoản
  31. Annex (n): Phụ kiện, phụ lục, phần thêm vào

  Hãy theo đuổi sự ưu tứu, thành công sẽ theo đuổi bạn !

   
  13094 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận