Tiền thưởng Tết có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Chủ đề   RSS   
 • #577373 27/11/2021

  lamlinh_2507
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:28/03/2018
  Tổng số bài viết (126)
  Số điểm: 3130
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 170 lần


  Tiền thưởng Tết có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

  Thưởng Tết là một khoản tài sản do người sử dụng lao động thưởng cho người lao động nhằm khuyến khích, hỗ trợ cho cuộc sống của người lao động vào dịp xuân về. Tuy nhiên người lao động khi đủ điều kiện sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân dựa trên tiền lương và các khoản chi phí khác theo luật định. Vậy tiền Thưởng Tết phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

  Tiền thưởng Tết có phải nộp thuế thu nhập cá nhân - Minh họa

  Tiền thưởng Tết có phải nộp thuế thu nhập cá nhân - Minh họa 

  1. Thưởng Tết là thu nhập chịu thuế

  Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 và điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định thu nhập của người lao động từ tiền lương, tiền công là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Trong đó bao gồm các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức. thì tiền thưởng là khoản tiền phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

  Vậy có nghĩa rằng, tiền thưởng Tết vẫn là căn cứ để nộp thuế thu nhập cá nhân.

  2. Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với tiền thưởng Tết

  TH1: Đối với hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên (Căn cứ Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

  Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với tiền lương, tiền công sẽ được tính theo công thức: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

  Trong đó:

  Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ

  Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - Các khoản được miễn

  Lưu ý:

  NLĐ chỉ phải nộp thuế sau khi trừ các khoản giảm trừ mà vẫn còn dương (giảm trừ cho bản thân 9 triệu đồng/tháng; giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mỗi người 3.6 triệu đồng/tháng, các loại giảm trừ khác, tiền bảo hiểm).

  Khi tính số thuế thu nhập cá nhân mà người lao động phải nộp thì không tách riêng tiền thưởng Tết, lương tháng 13 mà được gộp chung để tính tổng thu nhập.

  TH2: Đối với hợp đồng lao động dưới 03 tháng hoặc không có hợp đồng lao động (Điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

  Tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả thu nhập cho cá nhân.

  Theo đó khi tổ chức, cá nhân trả tiền lương, thưởng Tết và các khoản thu nhập khác cho người lao động từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì khấu trừ tại nguồn 10% trước khi trả thu nhập

  3. Tiền thưởng Tết có phải đóng Bảo hiểm xã hội không?

  Căn cứ theo Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội 2014, Điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì tiền lương để đóng bảo hiểm xã hội sẽ bao gồm: mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

  Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ luật lao động 2019, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi NLĐ có thân nhân bị chết, NLĐ có người thân kết hôn, sinh nhật của NLĐ, trợ cấp cho NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác.

  Do đó, tiền thưởng Tết của NLĐ làm việc tại doanh nghiệp không được tính làm căn cứ để tính đóng BHXH bắt buộc.

   
  2312 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn lamlinh_2507 vì bài viết hữu ích
  admin (10/12/2021) ThanhLongLS (27/11/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #580601   23/02/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1996)
  Số điểm: 14399
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 317 lần


  Tiền thưởng Tết có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

  Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

  Hiện không có quy định về tiền thưởng tết mà chỉ có quy định chung về tiền thưởng. Khoản thu nhập này cũng chỉ là 1 khoản tiền lương bình thường của NLĐ, NLĐ phải thực hiện nộp thuế TNCN trên số tiền này như các khoản lương khác - không có khác biệt. Tại điểm a khoản 2 Điều 3 Luật Thuế Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi, bổ sung 2012) quy định tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công là thu nhập chịu thuế.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #580679   25/02/2022

  Tiền thưởng Tết có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

  Tiền thưởng Tết cho người lao động được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN. Để tiền thưởng Tết của doanh nghiệp được đưa vào chi phí hợp lý được trừ thì tiền thưởng này phải: được quy định cụ thể (bao gồm mức tiền và các điều kiện được hưởng) tại Hợp đồng lao động hoặc Thỏa ước lao động tập thể hoặc Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn hoặc Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

   
  Báo quản trị |  
 • #586861   29/06/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (454)
  Số điểm: 4091
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Tiền thưởng Tết có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

  Thưởng tết được xem là một khoản thu nhập của người lao động. Do đó khoản thưởng này cũng được xem là đối tượng thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Ngoài ra, khoản thưởng này cũng được đưa vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

   
  Báo quản trị |