Tiền thuê đất theo Thông tư 333/2016/BTC

Chủ đề   RSS   
 • #463859 07/08/2017

  nvcbmt

  Sơ sinh

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2011
  Tổng số bài viết (14)
  Số điểm: 197
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 2 lần


  Tiền thuê đất theo Thông tư 333/2016/BTC

  Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, Công ty CP Văn hóa Đắk Lắk đề nghị Cục thuế tỉnh Đắk Lắk xem xét điều chỉnh tiền thuê đất chu kỳ 5 năm 2016-2020 của đơn vị  như sau:

  1. Lô đất tại địa điểm số 01 Hai Bà Trưng, TP. Buôn Ma Thuột (535m2)

  - Hợp đồng thuê đất số 51/HĐ-TĐ ký ngày 29/12/2006: Đơn giá thuê đất là 63.000đ/m2/năm; tiền thuê đất được tính từ ngày 01/01/2006 và ổn định trong thời hạn 05 năm (Quyết định số 189/QĐ-STC ngày 25/09/2006 của Sở Tài chính về đơn giá thuê đất phi nông nghiệp cho Công ty CP Văn hóa Đắk Lắk);

  - Phụ lục Hợp đồng thuê đất số 189/PL-HĐTĐ ký ngày 27/11/2012: Đơn giá thuê đất là 159.600đ/m2/năm; tiền thuê đất được tính từ ngày 01/01/2011 và ổn định trong thời hạn 05 năm (Quyết định số 612/QĐ-STC ngày 25/10/2012 của Sở Tài chính về đơn giá thuê đất phi nông nghiệp cho Công ty CP Văn hóa Đắk Lắk);

  - Phụ lục Hợp đồng thuê đất số 45/PL-HĐTĐ ký ngày 21/03/2016: Đơn giá thuê đất là 387.072đ/m2/năm; tiền thuê đất được tính từ ngày 01/01/2016 và ổn định trong thời hạn 05 năm (Thông báo số 310/TB-CT ngày 10/03/2016 của Cục Thuế tỉnh về đơn giá thuê đất phi nông nghiệp cho Công ty CP Văn hóa Đắk Lắk).

  2. Lô đất tại địa điểm số 56-58 Y Jut, TP. Buôn Ma Thuột (247m2)

  - Hợp đồng thuê đất số 52/HĐ-TĐ ký ngày 29/12/2006: Đơn giá thuê đất là 63.000đ/m2/năm; tiền thuê đất được tính từ ngày 01/01/2006 và ổn định trong thời hạn 05 năm (Quyết định số 189/QĐ-STC ngày 25/09/2006 của Sở Tài chính về đơn giá thuê đất phi nông nghiệp cho Công ty CP Văn hóa Đắk Lắk);

  - Phụ lục Hợp đồng thuê đất số 192/PL-HĐTĐ ký ngày 27/11/2012: Đơn giá thuê đất là 159.600đ/m2/năm; tiền thuê đất được tính từ ngày 01/01/2011 và ổn định trong thời hạn 05 năm (Quyết định số 612/QĐ-STC ngày 25/10/2012 của Sở Tài chính về đơn giá thuê đất phi nông nghiệp cho Công ty CP Văn hóa Đắk Lắk);

  - Phụ lục Hợp đồng thuê đất số 46/PL-HĐTĐ ký ngày 21/03/2016: Đơn giá thuê đất là 483.840đ/m2/năm; tiền thuê đất được tính từ ngày 01/01/2016 và ổn định trong thời hạn 05 năm (Thông báo số 310/TB-CT ngày 10/03/2016 của Cục Thuế tỉnh về đơn giá thuê đất phi nông nghiệp cho Công ty CP Văn hóa Đắk Lắk).

   

  3. Lô đất tại địa điểm số 71-73 Y Jut, TP. Buôn Ma Thuột (156m2)

  - Hợp đồng thuê đất số 53/HĐ-TĐ ký ngày 29/12/2006: Đơn giá thuê đất là 63.000đ/m2/năm; tiền thuê đất được tính từ ngày 01/01/2006 và ổn định trong thời hạn 05 năm (Quyết định số 189/QĐ-STC ngày 25/09/2006 của Sở Tài chính về đơn giá thuê đất phi nông nghiệp cho Công ty CP Văn hóa Đắk Lắk);

  - Phụ lục Hợp đồng thuê đất số 189/PL-HĐTĐ ký ngày 27/11/2012: Đơn giá thuê đất là 159.600đ/m2/năm; tiền thuê đất được tính từ ngày 01/01/2011 và ổn định trong thời hạn 05 năm (Quyết định số 612/QĐ-STC ngày 25/10/2012 của Sở Tài chính về đơn giá thuê đất phi nông nghiệp cho Công ty CP Văn hóa Đắk Lắk);

  - Phụ lục Hợp đồng thuê đất số 44/PL-HĐTĐ ký ngày 21/03/2016: Đơn giá thuê đất là 483.840đ/m2/năm; tiền thuê đất được tính từ ngày 01/01/2016 và ổn định trong thời hạn 05 năm (Thông báo số 310/TB-CT ngày 10/03/2016 của Cục Thuế tỉnh về đơn giá thuê đất phi nông nghiệp cho Công ty CP Văn hóa Đắk Lắk).

  4. Lô đất tại địa điểm số 225 Giải Phóng, TT Phước An, H. Krông Pắc (570m2)

  - Hợp đồng thuê đất số 56/HĐ-TĐ ký ngày 29/12/2006: Đơn giá thuê đất là 4.200đ/m2/năm; tiền thuê đất được tính từ ngày 01/01/2006 và ổn định trong thời hạn 05 năm (Quyết định số 322/QĐ-STC ngày 24/11/2006 của Sở Tài chính về đơn giá thuê đất phi nông nghiệp cho Công ty CP Văn hóa Đắk Lắk);

  - Phụ lục Hợp đồng thuê đất số 194/PL-HĐTĐ ký ngày 27/11/2012: Đơn giá thuê đất là 10.500đ/m2/năm; tiền thuê đất được tính từ ngày 01/01/2011 và ổn định trong thời hạn 05 năm (Quyết định số 612/QĐ-STC ngày 25/10/2012 của Sở Tài chính về đơn giá thuê đất phi nông nghiệp cho Công ty CP Văn hóa Đắk Lắk);

  - Phụ lục Hợp đồng thuê đất số 44/PL-HĐTĐ ký ngày 21/03/2016: Đơn giá thuê đất là 31.680đ/m2/năm; tiền thuê đất được tính từ ngày 01/01/2016 và ổn định trong thời hạn 05 năm (Thông báo số 156/TB-CT ngày 27/01/2016 của Cục Thuế tỉnh về đơn giá thuê đất phi nông nghiệp cho Công ty CP Văn hóa Đắk Lắk).

  Căn cứ Điều 4: Sửa đổi Khoản 2 và bổ sung Khoản 3 vào Điều 8; Bổ sung Khoản 3 Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính :

   "……………

  b) Đơn giá thuê đất tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2016 được xác định trên cơ sở đơn giá thuê đất xác định tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2006 theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP, số chu kỳ điều chỉnh đơn giá thuê đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến ngày 01 tháng 01 năm 2016 là 02 chu kỳ, mức điều chỉnh đơn giá thuê đất của mỗi chu kỳ tăng 15% so với đơn giá thuê đất của kỳ ổn định trước đó. Đơn giá thuê đất được ổn định 05 năm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, khi đến kỳ điều chỉnh đơn giá thuê đất của kỳ tiếp theo của thời gian thuê đất còn lại thực hiện điều chỉnh tăng 15% so với đơn giá thuê đất của kỳ ổn định trước đó.

  đ) Trường hợp đã điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 15 và Khoản 2, Khoản 4 Điều 32 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP và đang trong chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất mà đơn giá thuê đất cao hơn đơn giá thuê đất xác định theo quy định tại Điểm b Khoản này và cơ quan thuế đã ban hành Thông báo nộp tiền thuê đất của năm 2016, nếu người thuê đất có văn bản đề nghị thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Điểm b Khoản này cho thời gian còn lại của chu kỳ tính từ thời điểm cơ quan thuế nhận được văn bản của người thuê đất. Người thuê đất nộp tiền thuê đất của năm 2016 theo Thông báo của cơ quan thuế đã ban hành theo quy định."

  Tiền thuê đất theo Thông tư 333/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, mỗi chu kỳ 5 năm đơn giá thuê đất tăng không quá 15% so với chu kỳ trước đó.

  Như vậy cơ quan thuế tính đơn giá tiền thuê đất của 04 địa điểm trên từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2020 có phù hợp với qui định pháp luật hiện hành không.

   Rất mong được sự giải đáp.

  Xin trân trọng cám ơn!

   

   
  3680 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận