Tiền tăng ca, làm ca đêm có được miễn thuế TNCN không?

Chủ đề   RSS   
 • #612894 17/06/2024

  lamtuyet9366
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:04/05/2024
  Tổng số bài viết (265)
  Số điểm: 2804
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 32 lần


  Tiền tăng ca, làm ca đêm có được miễn thuế TNCN không?

  Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển, lao động làm thêm giờ, đặc biệt là tăng ca đêm, trở nên phổ biến tại nhiều doanh nghiệp.

  Tuy nhiên, một câu hỏi quan trọng đặt ra là tiền tăng ca, làm ca đêm có được miễn thuế TNCN không? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết về vấn đề này.

  Tăng ca đêm thường được hiểu là thời gian làm việc ngoài giờ hành chính, thường từ 22 giờ đến 06 giờ sáng hôm sau theo Điều 106 Bộ luật Lao động năm 2019.

  Vì phải làm việc vào thời gian nghỉ ngơi, tiền tăng ca, làm ca đêm thường được tính cao hơn so với giờ làm việc bình thường. Theo đó, vấn đề miễn thuế TNCN đối với khoản tiền này luôn là mối quan tâm lớn của người lao động.

   

  (1) Tiền tăng ca, làm ca đêm được tính như thế nào?

  Căn cứ quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 thì tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm được tính như sau:

  Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

  - Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%.

  - Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%.

  - Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

  Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

  Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 98, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

  Như vậy, người lao động tăng ca, làm ca đêm sẽ được trả thêm ít nhất  bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường. 

  Bên cạnh đó, người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 98, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương.

  Xem thêm bài viết: Hướng dẫn cách tính tiền làm thêm giờ vào ban đêm

  (2) Tiền tăng ca, làm ca đêm có được miễn thuế TNCN không?

  Căn cứ vào điểm i khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định các khoản thu nhập miễn thuế như sau:

   Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể như sau:

  Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

  Ví dụ 1: Ông A có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 40.000 đồng/giờ.

  - Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, cá nhân được trả 60.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là: 60.000 – 40.000  = 20.000 đồng/giờ

  - Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân được trả 80.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là: 80.000  – 40.000 = 40.000 đồng/giờ

  Ví dụ 2: Giả sử ông B có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường là 50.000 đồng/giờ. Chúng ta sẽ xét hai trường hợp: làm việc ban đêm và làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ.

  Làm việc ban đêm

  Ông B làm việc ban đêm và được trả 70.000 đồng/giờ.

  - Thu nhập được miễn thuế: 70.000 – 50.000  = 20.000 đồng/giờ

  Làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ

  Ông B làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ và được trả 100.000 đồng/giờ.

  - Thu nhập được miễn thuế: 100.000 – 50.000 = 50.000 đồng/giờ

  Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này được lưu tại đơn vị trả thu nhập và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

  Tóm lại, phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế TNCN căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

  Xem thêm bài viết: Hướng dẫn cách tính tiền làm thêm giờ vào ban đêm

   
  148 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận