Tiền phép năm có chịu thuế TNCN không?

Chủ đề   RSS   
 • #516146 30/03/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Tiền phép năm có chịu thuế TNCN không?

  Phép năm nghỉ không hết. Công ty thanh toán tiền ngày phép chưa nghỉ. Vậy khoản tiền phép này có bị tính thu nhập chịu thuế không?

   
  19935 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn phungpham1973 vì bài viết hữu ích
  duyanhlenguyen@gmail.com (28/05/2021) minhpham1995 (30/03/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #516153   30/03/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 192 lần


  Điểm a khoản 1 Điều 2 của Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định:

  "Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

  ...

  2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

  Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

  a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền".

  Như vậy, tiền nghỉ phép hằng năm là một khoản tiền lương mà người sử dụng lao động trả cho người lao động nên đây được xác định là khoản thu nhập chịu thuế.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhpham1995 vì bài viết hữu ích
  bqlctxdnahang (19/03/2021)
 • #533744   28/11/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1330)
  Số điểm: 8549
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 186 lần


  Trường hợp trên thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân vì tiền lương trả khi chưa nghỉ hết phép năm được xác định là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công. Khoản thu nhập này không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bạn nhé.

   
  Báo quản trị |  
 • #534182   30/11/2019

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (512)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 72 lần


  Về vấn đề tiền từ ngày nghỉ phép hằng năm chưa nghỉ hết được công ty thanh toán thực chất là xuất phát từ hợp đồng lao động, là khoản thu nhập từ tiền lương. Tất cả các khoản thu nhập từ tiền lương đều phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo pháp luật về thuế thu nhập cá nhân hiện hành.

   
  Báo quản trị |  
 • #572978   29/06/2021

  Căn cứ khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

  Như vậy, theo quy định mới thì người lao động được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ khi thôi việc, bị mất việc làm chứ không như quy định cũ là Phép năm nghỉ không hết, Công ty thanh toán tiền ngày phép chưa nghỉ.

  Theo đó, Điểm a khoản 1 Điều 2 của Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định các khoản thu nhập chịu thuế, trong đó có khoảng thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

  a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền".

  Do đó, tiền nghỉ phép hằng năm là một khoản tiền lương mà người sử dụng lao động trả cho người lao động nên đây được xác định là khoản thu nhập chịu thuế.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #575141   31/08/2021

  danluan123
  danluan123
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (551)
  Số điểm: 3535
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 21 lần


  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 thì:

  Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:
   
  - Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;
   
  - Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản: phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động; trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ.
   
  Và tại khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.
   
  => Như vậy, hiện nay nếu người lao động chấm dứt hợp đồng lao động mà chưa nghỉ hết số ngày phép trong năm thì sẽ được thanh toán số ngày phép hàng năm mình chưa nghỉ. Về bản chất thì đó cũng là tiền lương, tiền công của người lao động. Nên theo quan điểm của tôi thì vẫn phải chịu thuế TNCN. 
   
  Báo quản trị |  
 • #575922   30/09/2021

  anhdaong
  anhdaong

  Female
  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/05/2021
  Tổng số bài viết (53)
  Số điểm: 304
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 3 lần


  Tiền phép năm có chịu thuế TNCN không?

  Tiền nghỉ phép hằng năm là một khoản tiền mà người sử dụng lao động thanh toán cho người lao động đó được tính là thu nhập từ tiền lương, tiền công.

  Căn cứ theo điểm a, khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

  Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

  1.Thu nhập từ kinh doanh

  ...

  2.Thu nhập từ tiền lương, tiền công

  Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

  a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

  b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp như sau:

  ...

  Như vậy, khoản tiền phép năm của bạn được xác định là thu nhập chịu thuế.

   
  Báo quản trị |