Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động có những khoản nào trong năm 2024

Chủ đề   RSS   
 • #612433 06/06/2024

  nitrum01
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:25/12/2022
  Tổng số bài viết (302)
  Số điểm: 2347
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 41 lần


  Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động có những khoản nào trong năm 2024

  Bảo hiểm xã hội là một chính sách an sinh xã hội quan trọng của Nhà nước và Chính phủ Việt Nam nhằm đảm bảo thu nhập cho người tham gia khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau bệnh tật, tai nạn lao động... Để được hưởng chế độ này hằng tháng người lao động sẽ tiến hành đóng một khoản tiền để hưởng chế độ này.
   
  Những khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động
   
  Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH có nêu từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác bao gồm:
   
  - Mức lương theo công việc hoặc chức danh: ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của Bộ luật Lao động; đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán;
   
  - Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ theo thỏa thuận của hai bên.
   
  - Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương theo thỏa thuận của hai bên.
   
  Nội dung trên được quy định chi tiết tại điểm a, tiết b1 điểm b và tiết c1 điểm c khoản 5 Điều 3 của Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con (viết tắt là Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH).
   
  Các khoản tiền không phải thực hiện đóng bảo hiểm xã hội
   
  Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.
   
  Tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các khoản này thể hiện trong hợp đồng lao động.
   
  Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động các khoản này là các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.
   
  Như vậy, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sẽ được xác định theo nội dung trên trong đó có những khoản tham gia đóng bảo hiểm xã hội và có những khoản không tham gia đóng bảo hiểm xã hội.
   
  100 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận