Tiền lương làm thêm giờ và ủy quyền quyết toán thuế như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #601960 20/04/2023

  Tiền lương làm thêm giờ và ủy quyền quyết toán thuế như thế nào?

  Nếu ca làm việc của người lao động từ 6h chiều chủ nhật đến 6h sáng thứ 2 thì thời giờ làm việc và tiền lương tính như thế nào? Nếu có trả lương làm thêm giờ có tính thuế TNCN và trường hợp có thu nhập vãng lai có được ủy quyền quyết toán thuế?

  Thời giờ làm việc và tính lương làm thêm giờ cho người lao động?

  Căn cứ Bộ luật Lao động 2019 thì làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động. thời gian làm việc từ 22h đến 6h sáng hôm sau sẽ được xem là làm việc vào ban đêm.

  - Nếu người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần sẽ được trả lương ít nhất là 150%

  - Nếu làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần sẽ được trả ít nhất 200% lương

  - Nếu làm việc vào ban đêm sẽ được trả thêm 30% tiền lương

  - Và nếu làm thêm giờ vào ban đêm sẽ được trả thêm ít nhất 20% lương

  =>> Như vậy, trong trường hợp người lao động làm việc theo ca từ 6h chiều chủ nhật đến 6h sáng thứ 2 (chủ nhật không rơi vào ngày nghỉ lễ tết) thì tiền lương của người lao động sẽ được tính như sau:

  - Khoản thời gian làm việc từ 6 giờ chiều đến 24 giờ tối chủ nhật được tính là làm thêm giờ. Theo đó khoản thời gian làm việc từ 6 giờ chiều đến 22h được xem là làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần trả lương ít nhất là 200%. Khoản thời gian làm việc từ 22h đến 24h được xem là làm thêm giờ vào ban đêm do đó phải trả ít nhất là 250% tiền lương cho người lao động

  - Còn nếu khoản thời gian từ 24h đến 6h của thứ hai là ca làm việc bình thường theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động với người lao động thì mình tính làm việc ca đêm bình thường. Còn nếu khoản thời gian từ 24h đến 6h sáng thứ 2 không phải là ca làm việc bình thường theo thỏa thuận. Thì lúc này khoản thời gian từ 24h đến 6h sáng hôm sau được xem là làm thêm giờ và tiền lương lúc này trả sẽ là 150% + 30% + 20%.

  Thu nhập từ tiền lương làm thêm giờ có tính thuế TNCN?

  Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC thì Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 sẽ được miễn thuế TNCN.

  Cụ thể như sau:

  - Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

  Ví dụ: Ông A có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 40.000 đồng/giờ.

  - Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, cá nhân được trả 60.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

  60.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 20.000 đồng/giờ

  - Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân được trả 80.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

  80.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 40.000 đồng/giờ

  - Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này được lưu tại đơn vị trả thu nhập và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

  Người lao động có thu nhập vãng lai trong năm có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN?

  Căn cứ Khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP đối với trường hợp có thu nhập vãng lai ở nơi khác trong năm dưới 10 triệu và đã khấu trừ tại nguồn 10% thì có nhân không cần quyết toán thuế thu nhập đối với khoản thu nhập này. Trường hợp cá nhân không yêu cầu quyết toán thuế TNCN đối với khoản thu nhập vãng lai này thì có thể ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán đồng thời cả khoản thu nhập vãng lai này thì cá nhân có trách nhiệm tự kê khai quyết toán thuế TNCN không được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thay.

  =>> Như vậy, đối với người lao động sẽ tùy vào thời giờ làm việc mà sẽ có quy định về mức lương chi trả khác nhau. Cũng sẽ tùy vào mức thu nhập mà sẽ được ủy quyền hoặc không được ủy quyền cho người sử dụng lao động quyết toán thuế TNCN thay theo quy định nêu trên. 

   
  182 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận