Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động từ 01/01/2018

Chủ đề   RSS   
 • #480780 31/12/2017

  maithanhloivn
  Top 500
  Male


  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2014
  Tổng số bài viết (267)
  Số điểm: 1833
  Cảm ơn: 35
  Được cảm ơn 43 lần


  Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động từ 01/01/2018

  Hết ngày hôm nay là chúng ta sẽ bước sang một năm mới, năm 2018 với những thay đổi mới của pháp luật, trong đó có sự thay đối trong tính tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.
   
  Theo đó, căn cứ vào Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan thì từ ngày 01/01/2018, thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định sẽ bao gồm các khoản sau:
   
  - Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán. 
   
  - Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.
   
  - Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.
   
  Trong trường hợp tiền lương tháng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở. Trong đó, mức lương cơ sở hiện nay là 1.300.000 đồng.
   
  2013 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #480794   31/12/2017

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1566)
  Số điểm: 10524
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 222 lần


  Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội vào năm 2018 bao gồm lương, phụ cấp và các khoản bổ sung. Quy định trên khiến nhiều người hiểu lầm là đóng trên tổng mức thu nhập. Tuy nhiên, khoản bổ sung này mang tính cố định, xác định được mức tiền cụ thể ghi trong hợp đồng lao động. Như vậy, người lao động không phải đóng trên tổng thu nhập mà chỉ đóng trên tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác mang tính cố định được ghi trong hợp đồng lao động.

   
  Báo quản trị |