Tiền lương của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thay đổi thế nào từ ngày 01/7/2024?

Chủ đề   RSS   
 • #609806 22/03/2024

  motchutmoingay24
  Top 150
  Lớp 7

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2024
  Tổng số bài viết (614)
  Số điểm: 9610
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 209 lần


  Tiền lương của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thay đổi thế nào từ ngày 01/7/2024?

  Năm 2024 dự kiến là năm thực hiện các cải cách về chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp theo Nghị quyết 27 NQ/TW năm 2018 đề ra.

  Vậy kể từ ngày 01/7/2024 tiền lương cùng các chế độ phụ cấp, thưởng của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước sẽ thay đổi ra sao?

  (1) Thời điểm thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018?

  Vào ngày 10/11/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về Dự toán ngân sách Nhà nước trong năm 2024.

  Theo đó, kể từ ngày 01/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018.

  Việc thực hiện cải cách chính sách về lương được đánh giá là một cú hích lớn cho thị trường lao động, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa.

  Xem thêm bài viết liên quan

  (2) Mức tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức là bao nhiêu kể từ 01/07/2024

  Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, từ 01/7/2024 sắp tới đây dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp)

  Ngoài lương cơ bản, chính sách tiền lương mới còn có các khoản khác như phụ cấp chiếm 30%  tổng quỹ lương và 10% tiền thưởng.

  Một điểm đáng chú ý khác là từ năm 2025, Chính phủ sẽ thực hiện việc điều chỉnh lương trong các bảng lương tăng tối thiểu 7%/năm. Như vậy, cùng với việc thực hiện trả lương theo bảng lương mới đã được tăng so với hiện tại thì cán bộ, công chức, viên chức còn được tăng 7% lương mỗi năm.

  (3) Bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo kể từ ngày 01/07/2024

  Theo điểm b tiểu mục 3.1 Mục 3 chương II của Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018 quy định thì các các chức vụ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước sẽ được lập bảng lương mới đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc đề ra. 

  Trong đó tổng lương sẽ được tính bằng 70% lương cơ bản + 30% phụ cấp và 10% thưởng nếu có.

  Như vậy, lương của các chức vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ được tính như sau

  Lương các chức vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước = Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng (nếu có)

  Hiện nay chưa có bảng lương mới chính thức nên không thể có một con số cụ thể về tiền lương cho các chức vụ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, có thể ước lượng tiền lương hiện hành của các chức vụ lãnh đạo theo cơ chế tiền lương cũ để dựa vào đó có thể dự đoán mức lương của các cán bộ, công chức, viên chức nắm giữ chức vụ lãnh đạo sau ngày 01/7/2024

  Cụ thể, Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP mức lương được tính bằng công thức như sau:

  Mức lương = Lương cơ sở x hệ số lương

  Mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng/tháng

  Bên cạnh đó, dựa trên căn cứ tại các mục:

  - Mục I Bảng lương chức vụ lãnh đạo Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể Trung ương Ban hành kèm theo Quyết định số 128-QĐ/TW năm 2004 

  - Mục I Bảng lương chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước ban hành tại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11

  Tải bảng lương chức vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/22/bang-luong-cua-cac-chuc-vu-lanh-dao-trong-nha-nuoc.docx

  Theo các căn cứ trên, tiền lương của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước hiện nay (trước ngày 01/7/2024) như sau:

   

  Chủ tịch nước với mức hệ số 13

  Mức lương = lương cơ sở x hệ số = 1.800.000 x 13 = 23,4 triệu đồng

  Phó Chủ tịch nước với hai hệ số 11,1 và 11,7:

  Mức lương = lương cơ sở x hệ số = 1.800.000 x 11,1 = 19,98 triệu đồng

  Mức lương = lương cơ sở x hệ số = 1.800.000 x 11,7 = 21,06 triệu đồng

  Mức lương được nhận định sẽ tăng khoảng 30%, như vậy tiền lương cộng với các khoản phụ cấp và thưởng nếu có của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước sau ngày 1/07/2024 như sau:

  Chủ tịch nước từ mức lương 23,4 triệu dự kiến tăng lên đến 30,42 triệu đồng

  Phó chủ tịch nước từ mức lương 19,98 triệu đến 21,06 triệu đồng dự kiến sẽ tăng lên thành 25,9 triệu đến 27,3 triệu đồng

  Xem thêm bài viết liên quan

   
  461 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn motchutmoingay24 vì bài viết hữu ích
  admin (18/04/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận