Tiền gửi tiết kiệm trực tuyến có được hưởng bảo hiểm tiền gửi không?

Chủ đề   RSS   
 • #505881 28/10/2018

  Tiền gửi tiết kiệm trực tuyến có được hưởng bảo hiểm tiền gửi không?

  Tiền gửi tiết kiệm trực tuyến, tiền gửi tại các công ty đầu tư chứng khoán và tiền mua bảo hiểm nhân thọ có được bảo hiểm hay không?
   
  Trước hết, hiểu bản chất của bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản. Người được bảo hiểm tiền gửi là cá nhân có tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. (theo khoản 1 và 2 điều 4 Luật bảo hiểm tiền gửi 2012)
   
  Thứ hai, phải hiểu khoản tiền gửi nào được bảo hiểm, khoản tiền gửi nào không được bảo hiểm và tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là những đối tượng nào, cụ thể:
   
  "Điều 18. Tiền gửi được bảo hiểm
  Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức tiền gửi khác theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, trừ các loại tiền gửi quy định tại Điều 19 của Luật này."
   
  "Điều 19. Tiền gửi không được bảo hiểm
  1. Tiền gửi tại tổ chức tín dụng của cá nhân là người sở hữu trên 5% vốn điều lệ của chính tổ chức tín dụng đó.
  2. Tiền gửi tại tổ chức tín dụng của cá nhân là thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) của chính tổ chức tín dụng đó; tiền gửi tại chi nhánh ngân hàng nước ngoài của cá nhân là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) của chính chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó.
  3. Tiền mua các giấy tờ có giá vô danh do tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phát hành."
   
  Và quy định tại điều 4 Nghị định 68/2013/NĐ-CP thì:
  "Điều 4. Tổ chức tham gia bảo hiềm tiền gửi
  1. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của cá nhân, bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.
  2. Tổ chức tài chính vi mô phải tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với tiền gửi của cá nhân bao gồm cả tiền gửi tự nguyện của khách hàng tài chính vi mô, trừ tiền gửi tiết kiệm bắt buộc theo quy định của tổ chức tài chính vi mô.
  3. Ngân hàng chính sách không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi."
   
  Do đó, theo các quy định trên thì đối với khoản tiền tiết kiệm trực tuyến (tiết kiệm online) là hình thức gửi tiết kiệm mà khách hàng gửi/rút tiền tiết kiệm thông qua internet hoặc mobile mà không phải trực tiếp tới điểm giao dịch của tổ chức tín dụng thì vẫn thuộc đối tượng được hưởng bảo hiểm tiền gửi. 
  Còn đối với khoản tiền gửi tại các công ty đầu tư chứng khoán và tiền mua bảo hiểm nhân thọ thì không thuộc đối tượng tiền gửi được bảo hiểm và cũng không phải là tiền gửi tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. 
   
  1057 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #506166   30/10/2018

  nguyenquachcongminh
  nguyenquachcongminh

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/10/2018
  Tổng số bài viết (83)
  Số điểm: 550
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 18 lần


  Hiện nay các ngân hàng đều cung cấp ứng dụng di động cho phép thực hiện việc tiết kiệm tiền. Việc này nhằm tránh tình trạng rắc rối thủ tục khi tới ngân hàng như trước. Như vậy việc tiết kiệm trực tuyến trên thiết bị di động cũng giống với tiết kiệm tại ngân hàng. việc được bảo hiểm tiền gửi là đương nhiên. 

   
  Báo quản trị |