Tiền công đoàn có được gửi vào ngân hàng để lấy lãi hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #606225 19/10/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tiền công đoàn có được gửi vào ngân hàng để lấy lãi hay không?

  Quỹ công đoàn được đóng bởi người lao động (NLĐ) tham gia công đoàn, số tiền này để thực hiện các hoạt động của công đoàn. Vậy, tiền công đoàn có được gửi vào ngân hàng để lấy lãi khi chưa sử dụng tiền?
   
  tien-cong-doan-co-duoc-gui-vao-ngan-hang-de-lay-lai-hay-khong
   
  1. Quỹ công đoàn được thu từ các nguồn nào?
   
  Căn cứ Điều 26 Luật Công đoàn 2012 tài chính công đoàn của doanh nghiệp gồm các nguồn thu sau đây:
   
  - Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
   
  - Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động;
   
  - Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ;
   
  - Nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của Công đoàn; từ đề án, dự án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
   
  2. Nguồn thu tài chính công đoàn
   
  Theo Điều 4 Quyết định 4290/QĐ-TLĐ năm 2022 nguồn thu tài chính công đoàn bao gồm:
   
  (1) Thu đoàn phí công đoàn
   
  - Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng.
   
  - Phương thức thu đoàn phí công đoàn thực hiện theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ năm 2016 của Tổng Liên đoàn quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn.
   
  (2) Thu kinh phí công đoàn
   
  - Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng theo quy định của Pháp luật và Quyết định của Tổng Liên đoàn.
   
  - Phương thức thu kinh phí công đoàn thực hiện theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ năm 2016 của Tổng Liên đoàn.
   
  (3) Thu khác
   
  Nguồn thu khác thực hiện theo Khoản 4 Điều 26 Luật Công đoàn 2012 và theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ năm 2016 của Tổng Liên đoàn, bao gồm.
   
  - Kinh phí do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cấp mua sắm phương tiện hoạt động công đoàn, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho công đoàn cơ sở; kinh phí tổ chức các hoạt động phối hợp như: tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan du lịch, khen thưởng, phúc lợi... của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động (sau đây gọi chung là đoàn viên công đoàn và người lao động) và một số hoạt động nhằm động viên, khen thưởng con đoàn viên công đoàn và người lao động; hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước cho công đoàn cơ sở.
   
  - Thu từ hoạt động văn hóa, thể thao; nhượng bán, thanh lý tài sản; thu lãi tiền gửi, cổ tức; thu từ các hoạt động kinh tế, dịch vụ của công đoàn cơ sở...
   
  3. Có được sử dụng tiền công đoàn để gửi ngân hàng không?
   
  Căn cứ vào khoản 2 Điều 27 Luật Công đoàn 2012 quy định tài chính công đoàn được sử dụng cho hoạt động thực hiện quyền, trách nhiệm của Công đoàn và duy trì hoạt động của hệ thống công đoàn, bao gồm các nhiệm vụ sau đây:
   
  - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động;
   
  - Tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;
   
  - Phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn vững mạnh;
   
  - Tổ chức phong trào thi đua do Công đoàn phát động;
   
  - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; đào tạo, bồi dưỡng người lao động ưu tú tạo nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn;
   
  - Tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch cho người lao động;
   
  - Tổ chức hoạt động về giới và bình đẳng giới;
   
  - Thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động khi ốm đau, thai sản, hoạn nạn, khó khăn; tổ chức hoạt động chăm lo khác cho người lao động;
   
  - Động viên, khen thưởng người lao động, con của người lao động có thành tích trong học tập, công tác;
   
  - Trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công đoàn không chuyên trách;
   
  - Chi cho hoạt động của bộ máy công đoàn các cấp;
   
  - Các nhiệm vụ chi khác.
   
  Từ các quy định trên có thể thấy quỹ công đoàn chỉ được sử dụng cho lợi ích của tập thể người lao động trong doanh nghiệp. Không có quy định nào cho phép công đoàn sử dụng quỹ công đoàn gửi tiền ngân hàng để kiếm lãi. 
   
  483 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (16/11/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận