Tiền bảo lãnh xe có bị mất khi quá thời hạn nộp phạt?

Chủ đề   RSS   
 • #559083 29/09/2020

  hoamattroi9297

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2020
  Tổng số bài viết (104)
  Số điểm: 970
  Cảm ơn: 76
  Được cảm ơn 119 lần


  Tiền bảo lãnh xe có bị mất khi quá thời hạn nộp phạt?

  Tiền bảo lãnh xe có bị mất khi quá thời hạn nộp phạt

  Bảo lãnh xe - Hình minh họa

  Khi vi phạm quy định an toàn giao thông, người vi phạm có thể bị tạm giữ phương tiện vi phạm. Pháp luật cho phép người vi phạm có thể bảo lãnh xe tạm giữ với một khoản tiền nhất định. Nếu trong trường hợp quá thời hạn nộp phạt thì số tiền bảo lãnh kia sẽ được xử lý sao? 

  Tiền bảo lãnh lãnh xe bao nhiêu?

  Theo khoản 6 Điều 1 Nghị định 31/2020/NĐ-CP quy định :

  “Mức tiền đặt bảo lãnh ít nhất bằng mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt quy định cho một hành vi vi phạm; trường hợp thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong cùng một vụ vi phạm thì mức tiền đặt bảo lãnh ít nhất phải bằng tổng mức tiền phạt tối đa của các hành vi vi phạm.”

  Theo đó, mức tiền bảo lãnh xe bao giờ cũng bằng hoặc lớn hơn mức tiền bị xử phạt vi phạm hành chính với hành vi vi phạm luật an toàn giao thông.

  Tiền bảo lãnh xe có bị mất khi quá thời hạn nộp phạt

  Theo khoản 6 Điều 1 Nghị định 31/2020/NĐ-CP quy định:

  - Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn thi hành quyết định xử phạt mà tổ chức, cá nhân không chấp hành quyết định xử phạt thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ra quyết định về việc khấu trừ tiền đặt bảo lãnh.

  - Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày ra quyết định khấu trừ tiền đặt bảo lãnh, người có thẩm quyền xử phạt phải gửi quyết định khấu trừ  tiền đặt bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân bị xử phạt theo địa chỉ ghi trong quyết định xử phạt.

  - Trường hợp số tiền đặt bảo lãnh lớn hơn số tiền xử phạt thì số tiền thừa còn lại sau khi đã khấu trừ số tiền xử phạt được trả lại cho tổ chức, cá nhân đã đặt tiền bảo lãnh trước đó. Khi trả lại số tiền thừa phải được lập thành biên bản. Trong biên bản phải ghi rõ ngày, tháng, năm trả lại; họ, tên, chức vụ của người trả lại số tiền thừa; tên tổ chức, cá nhân nhận lại tiền; lý do và số tiền được nhận lại. Biên bản được lập thành hai (02) bản, mỗi bên giữ một bản. Số tiền thừa được trả lại cho tổ chức, cá nhân bị xử phạt theo địa chỉ ghi trong quyết định xử phạt.

  - Quyết định về việc khấu trừ tiền đặt bảo lãnh được coi là căn cứ để xác định tổ chức, cá nhân vi phạm đã thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và được phép đưa vào sử dụng phương tiện vi phạm đang được giao giữ, bảo quản.

  Theo đó, trong trường hợp quá hạn nộp phạt thì số tiền bảo lãnh xe sẽ được khấu trừ vào số tiền phạt. Trường hợp nếu sau khi khấu trừ vẫn còn dư tiền, thì người vi phạm sẽ được trả lại.

  Lưu ý: Trong thời gian được giao giữ, bảo quản phương tiện vi phạm thì không được phép sử dụng phương tiện vi phạm đó tham gia giao thông; không được tự ý thay đổi nơi giữ, bảo quản phương tiện vi phạm nêu không có sự đồng ý bằng văn bản của người có thẩm quyền tạm giữ. (Theo khoản 5 Điều 1 Nghị định 31/2020/NĐ-CP quy định). 

  Bạn có thể tham khảo 04 trường hợp không được bảo lãnh xe tại bài viết "Xe vi phạm đang bị tạm giữ sẽ không được bảo lãnh nếu thuộc 4 trường hợp sau"

   
  558 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoamattroi9297 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/09/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận