Tiền ăn sáng công ty cấp có tính thuế TNCN?

Chủ đề   RSS   
 • #611350 09/05/2024

  Tiền ăn sáng công ty cấp có tính thuế TNCN?

  Ngoài ăn trưa 730k/người/tháng. Công ty tổ chức ăn sáng cho NLĐ hạn mức 500k/người/tháng. Hình thức nhận tiền về và tổ chức bữa ăn, những ai không ăn được thì nhận lại tiền. Vậy tiền này có bị đánh thuế tncn không?

  Tiền ăn sáng có được xem là tiền ăn giữa ca?

  Căn cứ tiết g.5 điểm g khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau:

  Các khoản thu nhập chịu thuế

  ...

  - Thu nhập từ tiền lương, tiền công

  ...

  + Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

  ...

  ++ Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

  Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

  Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước.

  Theo đó, pháp luật quy định “tiền ăn giữa ca” cho NLĐ không có phân biệt bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối, quy định pháp luật về lao động (và các quy định liên quan) chỉ dùng 1 khái niệm duy nhất là "tiền ăn giữa ca". Theo đó, khoản tiền ăn sáng này được xem là tiền ăn giữa ca của NLĐ.

  Tiền ăn sáng trong trường hợp này có tính thuế TNCN không?

  Các khoản tiền ăn này sẽ thuộc diện không chịu thuế TNCN nếu công ty tổ chức bữa ăn cho NLĐ hoặc chi tiền mặt không vượt quá mức quy định của công ty nhà nước (730.000 đồng/tháng)

   Nếu doanh nghiệp không tổ chức bữa ăn mà chi tiền ăn cho người lao động (Phụ cấp trên bảng lương rồi chi trả mỗi tháng cho NLĐ) thì: được miễn tối đa 730.000 đồng/người/tháng 

  + Nếu người lao động nhận được tiền ăn không quá 730.000đ/tháng thì: được miễn theo mức thực nhận 

  + Nếu người lao động nhận được tiền ăn cao hơn 730.000đ/tháng thì: 

    ++ Sẽ được miễn theo mức tối đa là: 730.000đ 

    ++ Còn phần vượt cao hơn 730.000đ sẽ bị tính thuế TNCN

  => Do tiền ăn trưa 730.000 đồng/tháng nên phần tiền ăn sáng vượt cao hơn 730.000 đồng/tháng bị tính thuế TNCN.

   
  56 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dutquynhnhu@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ntdieu (10/05/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận