Thương binh có được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất?

Chủ đề   RSS   
 • #507701 15/11/2018

  thiepoanh

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2018
  Tổng số bài viết (36)
  Số điểm: 930
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 16 lần


  Thương binh có được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất?

  Năm 2002 tôi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được công nhận 400m² đất ở tại nông thôn.
  Năm 2015 tôi được xác nhận và cấp giấy chứng nhận thương binh hạng 3/4 (41%). Nay tôi xin chuyển mục đích 400m² đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại nông thôn (ngoài hạn mức giao đất ở) thì tôi có được miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng không?
  (tại địa phương tôi hạn mức giao đất ở là 400m²)
   
  1182 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #507706   15/11/2018

  sunshine19
  sunshine19
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (613)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 135 lần


  Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 76/2014/TT-BTC:
  "Điều 14. Giảm tiền sử dụng đất

  ...

  2. Việc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền hay phân cấp)."

  Như vậy, trường hợp Thương binh muốn được giảm tiền sử dụng đất thì phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép giảm tiền sử dụng đất thì mới được.

  Ngoài ra, theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP thì:

  "Điều 11. Miễn tiền sử dụng đất

  Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:

  1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.

  ...

  Điều 12. Giảm tiền sử dụng đất

  ...

  2. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công."

  Như vậy, Thương bình thì có thể được miễn giảm tiền sử dụng đất khi đáp ứng điều kiện nhưng việc áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định trên chỉ áp dụng đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở bao gồm chuyển mục đích sử dụng đất. Không áp dụng cho trường hợp ngoài hạn mức giao đất ở.

   

  Cập nhật bởi sunshine19 ngày 16/11/2018 10:18:06 SA Thêm link
   
  Báo quản trị |