Thuế TNDN, GTGT đối với doanh nghiệp trồng trọt nằm ngoài địa bàn ưu đãi đầu tư

Chủ đề   RSS   
 • #570877 28/04/2021

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1303)
  Số điểm: 9907
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 190 lần


  Thuế TNDN, GTGT đối với doanh nghiệp trồng trọt nằm ngoài địa bàn ưu đãi đầu tư

  Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

  Để hưởng ưu đãi thuế TNDN thì công ty phải đáp ứng một trong hai điều kiện: Một là, hoạt đông tại địa bàn được hưởng ưu đãi; Hai là, ngành nghề được hưởng ưu đãi. 

  Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư hiện được quy định tại Phụ lục III Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư, nếu doanh nghiệp mình không nằm trên các địa bàn thuộc Phụ lục này nhưng kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt sẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC), cụ thể doanh nghiệp sẽ được hưởng thuế TNDN với thuế suất ưu đãi 15%.

  Về thuế GTGT: Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 26/2015/TT-BTC) thì thuế GTGT đối sản phẩm trồng trọt pháp luật hiện hành chia ra làm 4 trường hợp:

  Trường hợp 1: Đối tượng không chịu thuế GTGT được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi  Khoản 1 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC.

  Theo các quy định này thì nếu doanh nghiệp tự sản xuất sản phẩm trồng trọt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường rồi bán ra thì không chịu thuế GTGT. 

  Trường hợp 2: Trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT được quy định tại Điều 5 của Thông tư 219/2013/TT-BTC

  Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường:

  + Bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

  + Bán cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

  Trường hợp 3: Thuế suất 5% được quy định tại Điều 10 của Thông tư 219/2013/TT-BTC

  "Điều 10. Thuế suất 5%

  ...

  5. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế, bảo quản (hình thức sơ chế, bảo quản theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này) ở khâu kinh doanh thương mại, trừ các trường hợp hướng dẫn tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này.

  Sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến hướng dẫn tại khoản này bao gồm cả thóc, gạo, ngô, khoai, sắn, lúa mỳ".

  Những trường hợp còn lại sẽ được xem xét 10% theo quy định tại Điều 11 của Thông tư 219/2013/TT-BTC.

   

   

   
  693 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận