Thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn ngang giá

Chủ đề   RSS   
 • #584408 29/05/2022

  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn ngang giá

  Tình huống đặt ra: Trong công ty mình hiện có 1 thành viên đang thực hiện chuyển nhượng vốn cho người khác, mình có thắc mắc là khi chuyển nhượng ngang giá thì có cần phải đóng thuế TNCN không?

  Căn cứ điểm khoản 4 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

  Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

  Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

  4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

  Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

  a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.

  Đồng thời, tại Điều 11 Thông tư này cũng nêu rõ căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp là thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể ta sẽ có công thức như sau:

  Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 20%

  Trong đó, thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

  Theo đó, khi chuyển nhượng ngang giá thì giá chuyển nhượng = giá mua, tức thu nhập tính thuế sẽ bằng 0.

  Như vậy, ta có thể hiểu là khi thành viên chuyển nhượng vốn góp ngang giá thì sẽ không cần phải nộp thuế TNCN.

   
   
  4555 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #584692   31/05/2022

  Thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn ngang giá

  Cám ơn bài viết hữu ích của bạn! Bài viết đã giúp người đọc biết được rằng thành viên sẽ không cần nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhương vốn ngang giá. Bơi vì người bạn không có được lợi nhuận, thu nhập từ việc chuyển nhượng vốn ngang giá này.

   
  Báo quản trị |  
 • #586295   27/06/2022

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1303)
  Số điểm: 9877
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 190 lần


  Thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn ngang giá

  Thuế thu nhập cá nhân đánh trên người có thu nhập chịu thuế. Nếu bán ngang giá thì cá nhân không phát sinh thêm thu nhập nên sẽ không phải nộp thuế trong trường hợp này. Lưu ý đây chỉ là quy định đối với chuyển nhượng góp vốn ở các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp dang,… Đối với công ty cổ phần thì cách tính thuế sẽ khác.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #586323   28/06/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (437)
  Số điểm: 3784
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn ngang giá

  Cảm ơn vì bài viết và những thông tin hữu ích từ bài viết đã đem lại cho mình. Nhờ bài viết của bạn mà mình biết được rằng thành viên sẽ không cần nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhương vốn ngang giá vì nếu bán ngang giá thì cá nhân không phát sinh thêm thu nhập. Trường hợp này cũng chri áp dụng đối với chuyển nhượng góp vốn ở các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, còn công ty cổ phần lại có cách tính thuế khác.

   
  Báo quản trị |  
 • #586787   29/06/2022

  chaann
  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (404)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 50 lần


  Thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn ngang giá

  Cảm ơn bào viết của bạn. Theo mình biết thì Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu tức là việc tính thuế dựa trên thu nhập của người nộp thuế khi đã trừ đi các khoản thu nhập được tính vào miễn thuế và các khoản được giảm trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân cùng các văn bản, hướng dẫn liên quan. Việc chuyển nhượng vốn góp thông thường theo quy định sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, qua bài viết mình đã có thêm góc nhìn mới về việc chuyển nhượng vốn góp ngang giá thì không phải đóng thuế.

   
  Báo quản trị |