Thuế TNCN đối với khoản trợ cấp cho người lao động khi nghỉ việc cao hơn quy định?

Chủ đề   RSS   
 • #526378 26/08/2019

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1996)
  Số điểm: 14405
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 318 lần


  Thuế TNCN đối với khoản trợ cấp cho người lao động khi nghỉ việc cao hơn quy định?

  Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

  “2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

  Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

  b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, tr cấp sau:

  b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khsinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, tr cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, tr cấp thất nghiệp và các khoản tr cấp khác theo quy định của B luật Lao đng và Luật Bảo hiểm xã hội.

  Trường hợp khoản ph cấp, tr cấp nhn được cao hơn mức ph cấp, tr cấp theo hướng dẫn nêu trên thì phần vưt phải tính vào thu nhp chu thuế. ”

  Như vậy:

  + Đối với khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động nghỉ việc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của người lao động.

  + Đối với khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động nghỉ việc cao hơn mức quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động thì Công ty thực hiện tổng hợp cùng với tiền lương, tiền công để khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần trước khi chi trả.

  Xem thêm hướng dẫn tại Công văn 82454/CT-TTHT năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp cho người lao động khi nghỉ việc cao hơn quy định do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành)

   
  2163 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn linhtrang123456 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #526617   28/08/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 142 lần


  Ngoài ra, trên thực tế có những công ty còn hỗ trợ riêng một khoản tiền cho người lao động (theo chính sách của công ty). Riêng đối với khoản hỗ trợ tài chính mà công ty trả thêm cho người lao động (ngoài quy định của Bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội) sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động, nếu khoản chi này từ hai triệu (2.000.000) đồng trở lên thì Công ty phải khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên tổng thu nhập chi trả.

   
  Báo quản trị |