Thuế TNCN của cá nhân nước ngoài không cư trú tại Việt Nam có được trừ BHXH?

Chủ đề   RSS   
 • #591318 25/09/2022

  lvkhngoc
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (356)
  Số điểm: 2929
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Thuế TNCN của cá nhân nước ngoài không cư trú tại Việt Nam có được trừ BHXH?

  Tại Điều 18 và Khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau:

  Điều 18. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

  1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (×) với thuế suất 20%.

  2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định như đối với thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này.

  …”

  Điều 8. Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công

  2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

  a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này.

  …”

  Như vậy, căn cứ những quy định trên, thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân lao động là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam được tính bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công x thuế suất 20%, không có quy định được trừ các khoản giảm trừ nên theo đó sẽ không được trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm bao gồm bảo hiểm xã hội. 

  Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

   
  730 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lvkhngoc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591321   25/09/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (437)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Thuế TNCN của cá nhân nước ngoài không cư trú tại Việt Nam có được trừ BHXH?

  Cảm ơn bạn đã chia sẽ bài viết. Việc người nước ngoài này đã nộp thuế TNCN tại nước họ thì chính sách thuế của Việt Nam không có miễn trừ thuế thu nhập cá nhân khi có phát sinh thu nhập chịu thuế tại Việt Nam. Nếu họ không đồng ý trích nộp khoản thuế TNCN tại Việt Nam, công ty vẫn có trách nhiệm khấu trừ thuế trước khi chi trả cho họ.

   
  Báo quản trị |  
 • #591450   25/09/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (398)
  Số điểm: 3262
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 60 lần


  Thuế TNCN của cá nhân nước ngoài không cư trú tại Việt Nam có được trừ BHXH?

  Cảm ơn chia sẻ từ bạn. Tuy nhiên mình có thắc mắc, theo quy định của pháp luật thì nếu người lao động nước ngoài phát sinh hợp đồng lao động với công ty tại Việt Nam mà không làm việc trực tiếp tại Việt Nam (làm hoàn toàn ở nước ngoài) thì không thuộc đối tượng đóng BHXH. Đồng thời, theo định nghĩa tại Thông tư 111/2013/TT-BTC thì những cá nhân này cũng là cá nhân không cư trú, bản chất thu nhập của những người lao động nước ngoài này đã không bao gồm BHXH thì sao lại tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Chưa kể trường hợp quốc gia cá nhân đó làm việc và Việt Nam có ký kết Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần thì những người lao động này chỉ bị đánh thuế tại một quốc gia. Do đó, mình thấy nếu phân tích chung như bạn thì chưa hoàn toàn hợp lý.

   
  Báo quản trị |  
 • #591713   28/09/2022

  Thuế TNCN của cá nhân nước ngoài không cư trú tại Việt Nam có được trừ BHXH?

  Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định:
  "Điều 9. Các khoản giảm trừ
  Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh. Cụ thể như sau:
  Giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện
  a) Các khoản đóng bảo hiểm bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.
  c) Người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam là cá nhân cư trú nhưng làm việc tại nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài đã tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của quốc gia nơi cá nhân cư trú mang quốc tịch hoặc làm việc tương tự quy định của pháp luật Việt Nam như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác (nếu có) thì được trừ các khoản phí bảo hiểm đó vào thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công khi tính thuế thu nhập cá nhân.
  Cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam có tham gia đóng các khoản bảo hiểm nêu trên ở nước ngoài sẽ được tạm giảm trừ ngay vào thu nhập để khấu trừ thuế trong năm (nếu có chứng từ) và tính theo số chính thức nếu cá nhân thực hiện quyết toán thuế theo quy định. Trường hợp không có chứng từ để tạm giảm trừ trong năm thì sẽ giảm trừ một lần khi quyết toán thuế.
  đ) Chứng từ chứng minh đối với các khoản bảo hiểm được trừ nêu trên là bản chụp chứng từ thu tiền của tổ chức bảo hiểm hoặc xác nhận của tổ chức trả thu nhập về số tiền bảo hiểm đã khấu trừ, đã nộp (trường hợp tổ chức trả thu nhập nộp thay)."
  Đồng thời tại Công văn 668/TCT-TNCN năm 2018 cũng có quy định:
  "Theo hướng dẫn nêu trên thì trường hợp cá nhân là người nước ngoài thuộc đối tượng cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả tại nước ngoài tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc của quốc gia nơi cá nhân mang quốc tịch tương tự như các khoản bảo hiểm bắt buộc tại Việt Nam như.bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất.nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác (nếu có) thì các khoản bảo hiểm đó được trừ vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân. Cá nhân cần xuất trình các chứng từ chứng minh các khoản bảo hiểm đã đóng tại nước ngoài để có cơ sở khấu trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân."
  =>>Như vậy, theo quy định nêu trên chỉ có cá nhân là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam khi tham gia bảo hiểm bắt buộc thì các khoản này sẽ được trừ vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân khoản giảm trừ này sẽ không được tính cho người lao động nước ngoài nếu họ không phải là cá nhân cư trú tại Việt Nam. Đồng thời trong trường hợp người nước ngoài này có tham gia đóng các khoản bảo hiểm nêu trên ở nước ngoài sẽ được tạm giảm trừ ngay vào thu nhập để khấu trừ thuế trong năm (nếu có chứng từ) và tính theo số chính thức nếu cá nhân thực hiện quyết toán thuế theo quy định. Trường hợp không có chứng từ để tạm giảm trừ trong năm thì sẽ giảm trừ một lần khi quyết toán thuế. 
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Thanhngoc209 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/09/2022)
 • #593042   30/10/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Thuế TNCN của cá nhân nước ngoài không cư trú tại Việt Nam có được trừ BHXH?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Theo thông tin bạn đề cập, việc khấu trừ thuế TNCN đối với khoản chi BHXH chỉ áp dụng đối với cá nhân là người Việt Nam và người nước ngoài có cư trú tại Việt Nam. Theo mình quy định này nhằm tạo sự đồng nhất với pháp luật bảo hiểm xã hội và pháp luật lao động, bởi với lao động là người nước ngoài muốn tham gia bảo hiểm xã hội thì phải có giấy phép lao động tại Việt Nam, tức phải có đăng ký cư trú. Do đó, pháp luật không xét đến trừ khoản chi BHXH khi tính thuế TNCN cho người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam. 

   
  Báo quản trị |  
 • #593057   30/10/2022

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1265)
  Số điểm: 9408
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 185 lần


  Thuế TNCN của cá nhân nước ngoài không cư trú tại Việt Nam có được trừ BHXH?

  Đối với người lao động là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam thì khi chi trả thu nhập, tổ chức, cá nhân trả thu nhập sẽ khấu trừ 20% trên tổng thu nhập chi trả cho người lao động nước ngoài không cư trú, không tính giảm trừ do đó sẽ không có chuyện giảm trừ BHXH trong thu nhập chịu thuế TNCN.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #593089   30/10/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (495)
  Số điểm: 5070
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 50 lần


  Thuế TNCN của cá nhân nước ngoài không cư trú tại Việt Nam có được trừ BHXH?

  Cảm ơn tác giả vì đã chia sẻ thông tin hữu ích này.

  Như vậy, người lao động là cá nhân nước ngoài sẽ chịu thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương bao gồm cả khoản đóng bảo hiểm xã hội. Hơn nữa, mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động nước ngoài không áp dụng theo biểu thuế lũy tiến như người lao động là công dân Việt Nam mà áp dụng mức thuế suất cố định là 20%.

   
  Báo quản trị |  
 • #597760   29/01/2023

  anuyan0862
  anuyan0862
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:05/12/2022
  Tổng số bài viết (165)
  Số điểm: 2760
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 25 lần


  Thuế TNCN của cá nhân nước ngoài không cư trú tại Việt Nam có được trừ BHXH?

  Cảm ơn tác giả về các chia sẻ hữu ích này, nhờ vậy mà người nước ngoài lao động tại Việt Nam và người sử dụng lao động là người nước ngoài có thể nắm bắt và hiểu được các quy định cũng như chế độ của nhà nước dối với thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho lao động là người nước ngoài.

   

   
  Báo quản trị |