Thuế thu nhập cá nhân từ hợp đồng liên doanh

Chủ đề   RSS   
 • #554607 09/08/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Thuế thu nhập cá nhân từ hợp đồng liên doanh

  Anh/chị cho em hỏi thêm vấn đề này: Cá nhân em có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty như sau: Cá nhân em góp Quyền sử dụng đất, Công ty góp hệ thống, thiết bị, cung cụ dụng cụ để hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận Công ty phải trả cho cá nhân em một mức cố định là: 50.000.000 vnd/tháng (Không cần biết kết quả kinh doanh của công ty đó lời hay lỗ). Số tiền này bên Công ty sẽ chi trả cho em 1 quý 1 lần, trong khi chi trả công ty có trừ lại em 5% để công ty trích nộp thuế TNCN. Vậy khoản tiền em nhận hàng tháng này em đóng thuế bao nhiêu %?
   
  862 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #554624   09/08/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 194 lần


  Trường hợp này xác định đây là thu nhập từ đầu tư vốn theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Do đó, phần thu nhập này sẽ khấu trừ 5% theo quy định tại Điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

  "Điều 10. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn

  Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất.

  1. Thu nhập tính thuế

  Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận được theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này.

  2. Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

  3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

  Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

  Riêng thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với một số trường hợp như sau:

  a) Đối với thu nhập từ giá trị phần vốn góp tăng thêm theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân thực nhận thu nhập khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.

  b) Đối với thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

  c) Đối với thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu.

  d) Trường hợp cá nhân nhận được thu nhập do việc đầu tư vốn ra nước ngoài dưới mọi hình thức thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân nhận thu nhập.

  4. Cách tính thuế

  Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 5%"

   

   
  Báo quản trị |