Thuế thu nhập cá nhân khi ủy thác đầu tư

Chủ đề   RSS   
 • #568367 27/02/2021

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Thuế thu nhập cá nhân khi ủy thác đầu tư

  Cá nhân chuyển tiền vào công ty để uỷ thác đầu tư dự án resort qua công ty, khi công ty trả lợi tức, cá nhân có phải nộp thuế tncn không

   
  530 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #568383   27/02/2021

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 194 lần


  Vấn đề này theo quan điểm của tôi thì giữa cá nhân với công ty đã có quan hệ hợp tác kinh doanh (BCC), do đó, cá nhân này có thu nhập thì vẫn chịu thuế như bình thường.

   

  Cách xác định thuế được áp dụng theo quy định tại Điều 7 Thông tư 92/2015/TT-BTC:

   

  "Điều 7. Khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

   

  1. Nguyên tắc khai thuế

   

  a) Cá nhân nộp thuế từng lần phát sinh khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh nếu có tổng doanh thu kinh doanh trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng.

   

  b) Cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với tổ chức, tài sản tham gia hợp tác kinh doanh thuộc sở hữu của cá nhân, xác định được doanh thu kinh doanh của cá nhân thì cá nhân ủy quyền cho tổ chức khai thuế và nộp thuế thay. Tổ chức có trách nhiệm khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân tại cơ quan thuế quản lý tổ chức.

   

  2. Hồ sơ khai thuế

   

  Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh gồm:

   

  - Tờ khai theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này.

   

  - Bản chụp hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ;

   

  - Bản chụp biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

   

  - Bản chụp tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa như: Bảng kê thu mua hàng nông sản nếu là hàng hóa nông sản trong nước; Bảng kê hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới nếu là hàng cư dân biên giới nhập khẩu; Hóa đơn của người bán hàng giao cho nếu là hàng hóa nhập khẩu mua của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong nước; tài liệu liên quan để chứng minh nếu là hàng hóa do cá nhân tự sản xuất; ...

   

  - Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh ủy quyền cho tổ chức khai thuế và nộp thuế thay thì tổ chức khai thuế thay theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD kèm theo Phụ lục mẫu số 01-1/BK-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này và bản chụp hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng).

   

  3. Nơi nộp hồ sơ khai thuế

   

  - Cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

   

  - Cá nhân kinh doanh buôn chuyến thì nơi nộp hồ sơ khai thuế là nơi cá nhân đăng ký kinh doanh.

   

  - Cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh ủy quyền cho tổ chức khai thuế và nộp thuế thay thì tổ chức nộp hồ sơ khai thuế thay tại cơ quan thuế quản lý tổ chức.

   

  4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

   

  Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh doanh thu tính thuế.

   

  5. Thời hạn nộp thuế

   

  Thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế."

   
  Báo quản trị |