Thuế suất khi doanh nghiệp chế xuất thi công hàng nội địa và liệu có được áp dụng ưu đãi thuế suất

Chủ đề   RSS   
 • #584645 30/05/2022

  Thuế suất khi doanh nghiệp chế xuất thi công hàng nội địa và liệu có được áp dụng ưu đãi thuế suất

  Căn cứ Nghị định 82/2018/NĐ-CP có quy định:
   
  "Điều 30. Quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất
  ...
  7. Doanh nghiệp chế xuất khi được phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này."
  Đồng thời tại Công văn 5589/TCHQ-TXNK năm 2020 có quy định như sau:
   
  "2. Trường hợp DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa
  ...
   
  b) Đối với DNCX:
   
  Về thuế GTGT đối với dịch vụ gia công của DNCX cung cấp cho doanh nghiệp nội địa: Đề nghị đối chiếu quy định tại khoản 7 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ xác định rõ hoạt động gia công của DNCX có hay không thuộc hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam để áp dụng chính sách thuế GTGT theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp hoạt động gia công của DNCX thuộc hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam theo quy định tại khoản 7 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ thì DNCX hạch toán riêng và kê khai, nộp thuế GTGT riêng đối với hoạt động gia công nêu trên với thuế suất thuế GTGT 10%."
  =>> Như vậy, theo quy định trên thì hoạt động gia công của DNCX thuộc hoạt động mua bán hàng hóa và liên quan trực tiếp mua bán hàng hóa tại Việt Nam thì sẽ được áp dụng thuế GTGT 10%.
  Tại Công văn 4107/TCT-KK năm 2017 có quy định:
  "2. DNCX chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với việc thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định của pháp luật. Các ưu đãi đầu tư, ưu đãi về thuế và các ưu đãi tài chính khác áp dụng đối với việc sản xuất để xuất khẩu của DNCX không áp dụng đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của DNCX.
  Căn cứ các quy định nêu trên, DNCX không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động sản xuất để xuất khẩu nên không phải kê khai thuế GTGT với cơ quan thuế cho hoạt động này.
  Trường hợp ngoài hoạt động sản xuất để xuất khẩu, DNCX còn được cấp phép để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam (bao gồm cả hoạt động giao dịch mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán - gọi chung là hoạt động quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu) theo quy định của pháp luật thì hoạt động này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, DNCX phải thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế nội địa và thực hiện mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam, không hạch toán chung vào hoạt động sản xuất, đồng thời phải bố trí khu vực riêng để lưu giữ hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu theo quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu.
  DNCX chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với việc thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định của pháp luật, Các ưu đãi đầu tư, ưu đãi về thuế và các ưu đãi tài chính khác áp dụng đối với việc sản xuất để xuất khẩu của DNCX không áp dụng đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của DNCX."
  =>> Như vậy, doanh nghiệp chế xuất khi nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa sẽ thực hiện đăng ký với kê khai thuế GTGT với cơ quan thuế nội địa theo quy định trên. Đồng thời, căn cứ Điều 16 của Nghị định 218/2013/NĐ-CP thì khoản thu nhập từ hoạt động gia công hàng hóa cho doanh nghiệp nội địa không được áp dụng mức ưu đãi thuế TNDN anh nha. 

   

   
  513 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Thanhngoc209 vì bài viết hữu ích
  admin (31/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #584693   31/05/2022

  Thuế suất khi doanh nghiệp chế xuất thi công hàng nội địa và liệu có được áp dụng ưu đãi thuế suất

  Cám ơn bạn vì bài viết hữu ích này! Doanh nghiệp chế xuất chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với việc thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa. Vì đây là hoạt động nội địa không thuộc trường hợp đặc biệt miễn giảm thuế nên doanh nghiệp chế xuất chịu trách nhiệm đóng mức thuế không ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

   
  Báo quản trị |  
 • #585711   24/06/2022

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (419)
  Số điểm: 3220
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 51 lần


  Thuế suất khi doanh nghiệp chế xuất thi công hàng nội địa và liệu có được áp dụng ưu đãi thuế suất

  Cảm ơn tác giả vì bài viết hữu ích nhé. Về vấn đề thuế suất khi doanh nghiệp chế xuất thi công hàng nội địa có được áp dụng ưu đãi thuế suất hya không được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Mong rằng bạn sẽ chia sẻ nhiều bài viết thú vị nữa nhé

   
   
  Báo quản trị |