Thuế suất đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #515548 20/03/2019

  Thuế suất đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần

  Tại điểm b khoản 4 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi Thông tư 25/2018/TT-BTC có quy định như sau:

  "b. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật chứng khoán và Điều 120 của Luật doanh nghiệp."

  Theo đó thu nhập từ cổ phần (hay gọi là cổ phiếu) được xác định là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Căn cứ quy định tại Điều 11 của thông tư thì thuế suất trường hợp này sẽ là 0,1%.

   
  1931 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #515675   24/03/2019

  embesatthu
  embesatthu
  Top 500
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/02/2019
  Tổng số bài viết (130)
  Số điểm: 771
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 91 lần


   

  Camgiangsn viết:

   

  Tại điểm b khoản 4 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi Thông tư 25/2018/TT-BTC có quy định như sau:

  "b. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật chứng khoán và Điều 120 của Luật doanh nghiệp."

  Theo đó thu nhập từ cổ phần (hay gọi là cổ phiếu) được xác định là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Căn cứ quy định tại Điều 11 của thông tư thì thuế suất trường hợp này sẽ là 0,1%.

   

   

  Bạn Camgiangsn cho em hỏi:

  Theo Luật thuế TNCN

  Điều 3. Thu nhập chịu thuế
  ...
  4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm:
  a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế;
  b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;
  c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.
   
  Luật không quy định đánh thuế thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần và luật cũng không giao cho thông tư quy định chi tiết, như vậy thông tư trái luật. (1)
   
  Hơn nữa, không có khái niệm "chuyển nhượng cổ phiếu". Trong Luật doanh nghiệp chỉ có sử dụng từ ngữ "chuyển nhượng cổ phần". (2)
   
  Kết hợp cả (1) & (2) có thể nhận thấy Thông tư này của Bộ trưởng BTC sẽ bị tuýt còi ngay lập tức nếu bị phát hiện sai phạm bạn ạ.

  I can neither confirm nor deny details of any information without the Secretary's approval.

   
  Báo quản trị |  
 • #515959   29/03/2019

  TruongMinhToan
  TruongMinhToan
  Top 150
  Male
  Lớp 7

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:05/01/2016
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 9874
  Cảm ơn: 170
  Được cảm ơn 189 lần


  Chào bạn embesatthu,

  Hình như bạn có chút nhầm lẫn, theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (quy định mà bạn trích dẫn):
  4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm:

  a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế;

  b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;

  c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.”

  - Định nghĩa thế nào là “chứng khoán” được quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật Chứng khoán sửa đổi 2010:

  1. Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây:

  a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

  b) Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán;

  c) Hợp đồng góp vốn đầu tư;

  d) Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định

  Như vậy, không như  bạn nói, Luật hoàn toàn đã quy định đánh thuế thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, và thông tư của BTC quy định chi tiết, cụ thể vấn đề này hoàn toàn cần thiết và đúng luật (1)

  Ngoài ra, việc đề cập đến khái niệm “cổ phần” và “cổ phiếu” thì: cổ phần về bản chất là quyền tài sản được thể hiện bằng cổ phiếu. Do đó dĩ nhiên là trong Luật Doanh Nghiệp 2014, khi muốn nhắc đến những vấn đề liên quan đến tính sở hữu trong doanh nghiệp, thì nhà làm luật sẽ thể hiện từ “chuyển nhượng cổ phần” (vì cổ phiếu chỉ là “hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử” thể hiện cổ phần mà thôi) (2)

  Từ (1) và (2) có thể thấy quy định của Bộ Tài Chính tại Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 25/2018/TT-BTC là hoàn toàn hợp lý, cần thiết và không có gì trái luật cả.

   
  Báo quản trị |  
 • #515976   29/03/2019

  Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm các khoản sau:
   
  - Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác;
   
  - Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần.
   
  => Theo đó, chuyển nhượng cổ phần được xem như là chuyển nhượng chứng khoán và như bạn đã đề cập thuế suất cho từng lần chuyển nhượng là 0,1%/giá chuyển nhượng.
   
  Báo quản trị |  
 • #517106   23/04/2019

  embesatthu
  embesatthu
  Top 500
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/02/2019
  Tổng số bài viết (130)
  Số điểm: 771
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 91 lần


  TruongMinhToan viết:

  Chào bạn embesatthu,

  Hình như bạn có chút nhầm lẫn, theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (quy định mà bạn trích dẫn):
  4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm:

  a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế;

  b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;

  c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.”

  - Định nghĩa thế nào là “chứng khoán” được quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật Chứng khoán sửa đổi 2010:

  1. Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây:

  a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

  b) Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán;

  c) Hợp đồng góp vốn đầu tư;

  d) Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định

  Như vậy, không như  bạn nói, Luật hoàn toàn đã quy định đánh thuế thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, và thông tư của BTC quy định chi tiết, cụ thể vấn đề này hoàn toàn cần thiết và đúng luật (1)

  Ngoài ra, việc đề cập đến khái niệm “cổ phần” và “cổ phiếu” thì: cổ phần về bản chất là quyền tài sản được thể hiện bằng cổ phiếu. Do đó dĩ nhiên là trong Luật Doanh Nghiệp 2014, khi muốn nhắc đến những vấn đề liên quan đến tính sở hữu trong doanh nghiệp, thì nhà làm luật sẽ thể hiện từ “chuyển nhượng cổ phần” (vì cổ phiếu chỉ là “hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử” thể hiện cổ phần mà thôi) (2)

  Từ (1) và (2) có thể thấy quy định của Bộ Tài Chính tại Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 25/2018/TT-BTC là hoàn toàn hợp lý, cần thiết và không có gì trái luật cả.

  Bạn TruongMinhToan cho em hỏi:

  Theo định nghĩa thì chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Mà theo Điều 6.13 của Luật chứng khoán: "13. Tổ chức phát hành là tổ chức thực hiện phát hành chứng khoán ra công chúng.”

  Như vậy công ty cổ phần có phải công ty nào cũng là "tổ chức phát hành" theo định nghĩa trên k ạ?

  I can neither confirm nor deny details of any information without the Secretary's approval.

   
  Báo quản trị |