Thuế suất chyển nhượng cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #48925 03/05/2010

  giangkhanhvan

  Sơ sinh

  Lạng Sơn, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thuế suất chyển nhượng cổ phần

  Công ty tôi đã hoạt động từ năm 2005, tôi có vốn cổ phần và đang làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc. Nay tôi muốn chuyển nhượng 100% cổ phần đó cho thành viên khác. Khi chuyển nhượng công ty vẫn muốn tôi làm giám đốc.Tôi muốn hỏi luật sư về thủ tục chuyển nhượng và mức thuế chuyển nhượng là bao nhiêu phần trăm. Xin cám ơn luật sư.
   
  7384 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #53265   08/06/2010

  andela
  andela
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/09/2009
  Tổng số bài viết (102)
  Số điểm: 600
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Bạn nói mình không hiểu lắm, công ty bạn có phải công ty cổ phần không mà bạn có đến 100% cổ phần lận vì công ty CP ít nhất phải có 3 thành viên mà. Bạn nói là công ty gì rõ mình mới tư vấn chính xác thủ tục chuyển nhượng và thuế chuyển nhượng được
   
  Báo quản trị |  
 • #53348   09/06/2010

  nguyenbuibahuy
  nguyenbuibahuy
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (469)
  Số điểm: 3185
  Cảm ơn: 72
  Được cảm ơn 67 lần


  Chào bạn.
  Mình xin trả lời bạn như sau:
     - Nếu bạn là cổ đông sáng lập thì theo quy định tại khoản 5 điều 83 LDN:

  Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty.

  Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ.
     - Nếu bạn sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết thì bạn không có quyền chuyển nhượng số cổ phần này: theo quy định tại khoản 3 điều 81 LDN: "Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác."
     - Nếu bạn không thuộc 2 trường hợp trên thì bạn có quyền tự do chuyển nhượng cổ phàn của mình dười hình thức được quy định tại khoản 5 điều 87 LDN: Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng văn bản theo cách thông thường hoặc bằng cách trao tay cổ phiếu. Giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện uỷ quyền của họ ký. Bên chuyển nhượng vẫn là người sở hữu cổ phần có liên quan cho đến khi tên của người nhận chuyển nhượng được đăng ký vào sổ đăng ký cổ đông.
   
        Tuy nhiên, nếu công ty bạn đã niêm yết thì ngoài luật doanh nghiệp, bạn cần phải tuân thủ nghĩa vụ khi chuyển nhượng cổ phần theo quy định của luật chứng khoán.
       Một vài ý kiến trao đổi. Thân ái chào bạn.

  Nguyễn Bùi Bá Huy - nguyenbuibahuy@gmail.com

  Công Ty Luật TNHH Sài Gòn Á Châu - www.saigon-asialaw.com

   
  Báo quản trị |  
 • #53382   10/06/2010

  nguyenbuibahuy
  nguyenbuibahuy
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (469)
  Số điểm: 3185
  Cảm ơn: 72
  Được cảm ơn 67 lần


  Về thuế suất chuyển nhượng cổ phần như sau:
    

               - Thuế suất là 20 % của thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

                 - Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán thì thuế suất là 0.1 %  của thu nhập chịu thuế được xác định là giá bán chứng khoán.

  chào bạn.

  Nguyễn Bùi Bá Huy - nguyenbuibahuy@gmail.com

  Công Ty Luật TNHH Sài Gòn Á Châu - www.saigon-asialaw.com

   
  Báo quản trị |