Thuế giá trị gia tăng đối với cây phi lao là bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #599625 28/02/2023

  Thuế giá trị gia tăng đối với cây phi lao là bao nhiêu?

  Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC có quy định:
  "Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT
  1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.
  ...
  Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
  ...
  5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.
  ...
  Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.
  ...
  Điều 10. Thuế suất 5%
  ...
  5. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế, bảo quản (hình thức sơ chế, bảo quản theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này) ở khâu kinh doanh thương mại, trừ các trường hợp hướng dẫn tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này.
  "

  =>> Trong trường hợp này nếu đơn vị mua cây phi lao này là sản phẩm trồng trọt do chính tổ chức, cá nhân tự sản xuất ra thì sẽ không chịu thuế GTGT.

  - Còn trường hợp đơn vị mua cây phi lao này từ doanh nghiệp/hợp tác xã khác nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ở khâu kinh doanh thương mại thì sẽ không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

  - Còn trường hợp đơn vị mua cây phi lao này từ hộ cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp ở khâu kinh doanh thương mại thì thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

  =>> Nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 5 và Khoản 1 Điều 4 nêu trên thì thuế GTGT phải chịu khi mua cây phi lao này là 5%.

   
  132 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Thanhngoc209 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận