Thuế giá trị gia tăng

Chủ đề   RSS   
 • #523265 16/07/2019

  Thuế giá trị gia tăng

  Công ty em thành lập tại tỉnh A? Năm 2018 công ty em thành lập chi nhánh tại tỉnh B?

  Chi nhánh kê khai thuế GTGT khấu trừ, có tài khoản ngân hàng riêng của chi nhánh. Hoạt động theo sự ủy Quyền của công ty.Hạch toán theo hình thức phụ thuộc.

  1.Vậy cho em hỏi hóa đơn đầu vào bên bán xuất hóa đơn gtgt cho công ty( mã số thuế, địa chỉ của công ty) nhưng hóa đơn này phục vụ vào hoạt động sản xuất của chi nhánh? Vậy chi nhánh em kê khai hóa đơn gtgt của công ty để được khấu trừ cho chi nhánh có đúng không ?

   Căn cứ quy định tại Khoản 6c Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, trường hợp chi nhánh mua hàng nhưng công ty (đơn vị cấp trên) thanh toán tiền qua ngân hàng từ tài khoản của công ty cho hoá đơn mua vào của chi nhánh nếu việc thanh toán theo uỷ quyền này được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và công ty là pháp nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.

  Đồng thời, hàng hoá, dịch vụ mua vào đáp ứng nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định tại Điều 14 Thông tư số 219/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và các nội dung sửa đổi về thuế nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng tại Thông tư số 151/2014/TT-BTCThông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 thì chi nhánh được kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hoá đơn này.

  2. Cũng như trên nhưng công ty em được cấp quyền khai thác đá tại tỉnh B? Nên công ty em thành lập chi nhánh tại tỉnh B? Nhưng em mua thuốc nổ thì hóa đơn gtgt lại xuất cho công ty vì công ty là đơn vị được cấp quyền? Vậy chi nhánh em kê khai hóa đơn gtgt được khấu trừ có đúng ko ạ?

  Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng” và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Cụ thể tại Điều 15 quy định Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; Điều 16 quy định Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu..

  Theo các căn cứ trên thì công ty có hóa đơn chứng từ thuế GTGT  nên chi nhánh phải kê khai GTGT được khấu trừ

   

   
  1369 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhthuc30 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (17/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận