Thuê dịch vụ bảo vệ trường học có xếp vào gói mua sắm thường xuyên

Chủ đề   RSS   
 • #602186 28/04/2023

  Thuê dịch vụ bảo vệ trường học có xếp vào gói mua sắm thường xuyên

  Điều kiện đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng mua sắm thường xuyên? Thuê dịch vụ bảo vệ trường học có được xếp vào gói mua sắm thường xuyên? Có được chỉ định thầu trong trường hợp này?

  Điều kiện đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng mua sắm thường xuyên?

  Theo Luật Đấu thầu 2013 quy định Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng mua sắm thường xuyên đối với hàng hóa, dịch vụ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  - Sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên;

  - Hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mua sắm thường xuyên để duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị.”

  Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng mua sắm thường xuyên đối với hàng hóa, dịch vụ khi đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên.

  Thuê dịch vụ bảo vệ trường học có được xếp vào gói mua sắm thường xuyên?

  Tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định Nội dung mua sắm thường xuyên, trong đó:

  Nội dung mua sắm thường xuyên (trừ trường hợp mua sắm vật tư, trang thiết bị thuộc dự án; mua sắm trang thiết bị, phương tiện đặc thù chuyên dùng cho quốc phòng, an ninh) bao gồm:

  - Thuê các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện vận chuyển; dịch vụ thuê trụ sở làm việc và hàng hóa khác; dịch vụ thuê đường truyền dẫn; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ cung cấp điện, nước, điện thoại cố định và các dịch vụ khác;

  - Các loại hàng hóa, dịch vụ khác được mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

  Theo đó, xét về bản chất việc thuê dịch vụ bảo vệ nhà trường sử dụng vào mục đích duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị. Do đó, sẽ đáp ứng 1 điều kiện theo quy định. Để xác định dịch vụ này áp dụng mua sắm thường xuyên hay không cần xét thêm điều kiện có sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên để thực hiện hay không. Nếu đáp ứng đủ 2 điều kiện nêu trên sẽ áp dụng mua sắm thường xuyên.

  Việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, quy định tại Thông tư 58/2016/TT-BTCNghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

  Thuê dịch vụ bảo vệ trường học có được áp dụng hình thức chỉ định thầu?

  Tại Luật Đấu Thầu 2013 quy định Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong trường hợp Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

   Việc thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  - Có quyết định đầu tư được phê duyệt, trừ gói thầu tư vấn chuẩn bị dự án;

  - Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

  - Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu;

  - Có dự toán được phê duyệt theo quy định, trừ trường hợp đối với gói thầu EP, EC, EPC, gói thầu chìa khóa trao tay;

  - Có thời gian thực hiện chỉ định thầu kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng không quá 45 ngày; trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày;

  - Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

  Mặt khác, Tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định Gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

  - Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

  - Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

  Theo đó, Nếu gói thầu thuê bảo vệ nhà trường đáp ứng hạn mức nêu trên có thể áp dụng hình thức chỉ định thầu.

   
  195 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận