Thuê đất thông qua đấu giá có được khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ tiền thuê đất?

Chủ đề   RSS   
 • #605327 11/09/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2001)
  Số điểm: 65436
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1710 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thuê đất thông qua đấu giá có được khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ tiền thuê đất?

  Khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ tiền thuê đất là chính sách của Nhà nước đối với đất được cho thuê nhằm hỗ trợ người thuê đất. Vậy trường hợp thuê đất thông qua hình thức đấu giá có được khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ tiền thuê đất?
   
  thue-dat-thong-qua-dau-gia-co-duoc-khau-tru-tien-boi-thuong-ho-tro-tien-thue-dat
   
  1. Thuê đất của Nhà nước có phải thông qua hình thức đấu giá?
   
  Căn cứ điểm b, khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất như sau:
   
  Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai 2013 đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê.
   
  2. Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất
   
  Căn cứ khoản 1 Điều 119 Luật Đất đai 2013 quy định điều kiện thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất như sau:
   
  - Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
   
  - Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước.
   
  - Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
   
  3. Trường hợp nào được ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng?
   
  Theo khoản 2 Điều 13 Nghị định 46/2014/NĐ-CP đối với trường hợp thuộc đối tượng thuê đất không thông qua hình thức đấu giá và người được nhà nước cho thuê đất tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được trừ số tiền đã ứng trước vào tiền thuê đất phải nộp theo phương án được duyệt; mức trừ không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp. 
   
  Đối với số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại chưa được trừ vào tiền thuê đất phải nộp (nếu có) thì được tính vào vốn đầu tư của dự án
   
  4. Trách nhiệm xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng
   
  Tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau:
   
  Trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được trừ số tiền đã ứng trước vào tiền thuê đất phải nộp theo phương án được phê duyệt.
   
  Trường hợp số tiền ứng trước về bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vượt quá tiền thuê đất phải nộp thì chỉ được trừ bằng tiền thuê đất phải nộp; số còn lại được tính vào vốn đầu tư của dự án.
   
  Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đã ứng trước theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được trừ vào tiền thuê đất phải nộp, được quy đổi theo chính sách và giá đất tại thời điểm được Nhà nước cho thuê đất và được xác định là thời gian đã hoàn thành việc nộp tiền thuê đất hàng năm.
   
  Như vậy, nhà nước cho thuê đất theo hình thức đấu giá QSDĐ để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê và điều kiện để được đấu giá QSDĐ để chuyển nhượng hoặc cho thuê, điều kiện để đấu giá QSDĐ khi nhà nước cho thuê đất là đất đã được giải phóng mặt bằng. 
   
  Trường hợp không thông qua hình thức đấu giá thì việc khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của Sở Tài chính.
   
  172 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận