Thực tế việc thực hiện các nguyên tắc giải quyết tranh chấp đất đai

Chủ đề   RSS   
 • #570768 27/04/2021

  Thực tế việc thực hiện các nguyên tắc giải quyết tranh chấp đất đai

  1. Luôn đảm bảo nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân và Nhà nước là đại diện chủ sở hữu

   2. Bảo đảm lợi ích của người sử dụng đất, nhất là lợi ích kinh tế, khuyến khích tự hòa giải trong nội bộ nhân dân.

  3. Việc giải quyết nhằm mục đích ổn định kinh tế, xã hội, gắn với phát triển sản xuất, mở mang ngành nghề, tạo điều kiện cho lao động có việc làm, phù hợp với đặc điểm và quy hoạch của từng địa phương

  4. Nguyên tắc đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa

  => Trên thực tế việc thực hiện các nguyên tắc này như thế nào? có hiệu quả không? còn hạn chế gì?

   
  879 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn bichn1410@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/04/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận