Thực tập sinh có được trả lương trong quá trình thực tập?

Chủ đề   RSS   
 • #559486 30/09/2020

  Thực tập sinh có được trả lương trong quá trình thực tập?

  Theo quy định tại Điều 59 và Khoản 2 Điều 61 Bộ luật Lao động 2012 như sau:

  Điều 59. Học nghề và dạy nghề

  1. Người lao động được lựa chọn nghề, học nghề tại nơi làm việc phù hợp với nhu cầu việc làm của mình.

  2. Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động có đủ điều kiện thành lập cơ sở dạy nghề hoặc mở lớp dạy nghề tại nơi làm việc để đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình và đào tạo nghề cho người học nghề khác theo quy định của pháp luật dạy nghề.”

  Điều 61. Học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động

  [...]

  2. Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách, thì được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thoả thuận.

  [...]”

  => Theo đó, nếu bên công ty nhận thực tập có ý định nhận người vào thực tập đồng thời dạy nghề, tập nghề để tạo nguồn nhân lực cho công ty thì bên công ty phải trả lương theo mức thỏa thuận trong trường hợp người thực tập trực tiếp hoặc tham gia làm ra sản phẩm hợp quy cách, và phải ký hợp đồng học nghề, tập nghề theo quy định.

  Ngoài ra, tại Bộ luật Lao động 2012 không quy định cụ thể về hình thức thực tập sinh. Trong trường hợp này có thể tham khảo Khoản 6 Điều 12 Luật Giáo dục Đại học 2012 quy định chính sách của nhà nước về phát triển giáo dục đại học như sau: “Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền và trách nhiệm tiếp nhận, tạo điều kiện để người học, giảng viên thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.”, theo đó, tại Luật Giáo dục Đại học 2012 không quy định rõ các chế độ và quyền lợi cho thực tập sinh trong thời gian thực tập, cũng như không có quy định ràng buộc về nghĩa vụ của doanh nghiệp sẽ chi trả các lợi ích cho thực tập sinh trong khoảng thời gian này.

   
  2950 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận