Thực hiện yêu cầu thu hẹp phạm vi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Chủ đề   RSS   
 • #561329 28/10/2020

  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (511)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Thực hiện yêu cầu thu hẹp phạm vi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

  Căn cứ theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN thì chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thu hẹp phạm vi bảo hộ theo quy định tại khoản 3 Điều 97 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 trong các trường hợp sau đây:

  Thứ nhất, yêu cầu sửa đổi một số chi tiết nhỏ nhưng không làm thay đổi đáng kể mẫu nhãn hiệu ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

  Thứ hai, yêu cầu giảm bớt một hoặc một số hàng hóa, dịch vụ hoặc nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mà không thay đổi mẫu nhãn hiệu;

  Thứ tư, yêu cầu giảm bớt một hoặc một số điểm độc lập hoặc phụ thuộc thuộc phạm vi (yêu cầu) bảo hộ ghi trong Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích;

  Thứ năm, yêu cầu loại bỏ một hoặc một số phương án kiểu dáng công nghiệp, một hoặc một số sản phẩm trong bộ sản phẩm trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

  Đối với trường hợp thu hẹp phạm vi bảo bộ nhãn hiệu đơn đăng ký phải được thẩm định về nội dung theo quy định. Thời gian thẩm định lại không được tính vào thời gian xử lý yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ.

  Người yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ phải nộp phí thẩm định yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ, phí đăng bạ và phí công bố quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ.

   
  641 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #561401   29/10/2020

  Trong  văn bằng bảo hộ nhãn hiệu luôn ghi nhận phạm vi được bảo hộ đối với nhãn hiệu đó. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, vì nhiều lý do khác nhau mà chủ sở hữu nhãn hiệu muốn thu hẹp phạm vi bảo hộ nhãn hiệu, khi đó, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

   
  Báo quản trị |