Thực hiện thủ tục đề nghị miễn, giảm thu tiền sử dụng đất tại Chi cục Thuế có phải nộp lệ phí không?

Chủ đề   RSS   
 • #607981 05/01/2024

  Bao116

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (99)
  Số điểm: 555
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Thực hiện thủ tục đề nghị miễn, giảm thu tiền sử dụng đất tại Chi cục Thuế có phải nộp lệ phí không?

  Trình tự thực hiện thủ tục đề nghị miễn, giảm thu tiền sử dụng đất tại Chi cục Thuế như thế nào? Có nộp lệ phí khi thực hiện thủ tục đề nghị miễn, giảm thu tiền sử dụng đất không?

  Trình tự thực hiện thủ tục đề nghị miễn, giảm thu tiền sử dụng đất tại Chi cục Thuế như thế nào?

  Theo quy định tại Mục 1 Phần II Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2780/QĐ-BTC năm 2023, trình tự thực hiện thủ tục đề nghị miễn, giảm thu tiền sử dụng đất tại Chi cục Thuế như sau:

  + Bước 1: Người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất nếu phát sinh sau khi cơ quan thuế đã có thông báo nộp tiền.

  + Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:

  ++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

  ++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

  Đối với các trường hợp Hồ sơ “miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo theo danh mục các xã do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; hồ sơ giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo Hồ sơ “Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận đất lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi. ” Cơ quan thuế có trách nhiệm khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định để xác định nơi thường trú của hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại địa phương thuộc vùng có đất ở được miễn, giảm tiền sử dụng đất; nơi thường trú của hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

  Trường hợp không thể khai thác được thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cơ quan thuế yêu cầu cung cấp các giấy tờ, hồ sơ để xác định nơi thường trú của hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại địa phương thuộc vùng có đất ở được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định; nơi thường trú của hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

  + Bước 3. Cơ quan thuế xem xét giải quyết hồ sơ và trả kết quả theo quy định.

  tien-su-dung-dat

  Người nộp thuế có nộp lệ phí khi thực hiện thủ tục đề nghị miễn, giảm thu tiền sử dụng đất tại Chi cục Thuế không?

  Theo quy định tại Mục 1 Phần II Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2780/QĐ-BTC năm 2023, người nộp thuế không phải nộp lệ phí khi thực hiện thủ tục đề nghị miễn, giảm thu tiền sử dụng đất tại Chi cục Thuế.

  Tóm lại, người nộp thuế không phải nộp lệ phí khi thực hiện thủ tục đề nghị miễn, giảm thu tiền sử dụng đất tại Chi cục Thuế.

   

   
  57 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận