Thực hiện thủ tục cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam tại Cục QLXNC theo trình tự nào?

Chủ đề   RSS   
 • #604332 28/07/2023

  Bao116

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (67)
  Số điểm: 365
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Thực hiện thủ tục cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam tại Cục QLXNC theo trình tự nào?

  Doanh nhân đề nghị cấp thẻ ABTC phải đáp ứng những điều kiện gì? Thực hiện thủ tục cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh theo trình tự nào?

  Doanh nhân đề nghị cấp thẻ ABTC phải đáp ứng những điều kiện gì?

  Theo tiểu mục 1 Mục A Phần II Thủ tục hành chính mới và được thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền của Bộ Công an ban hành kèm theo Quyết định 4977/QĐ-BCA năm 2023, doanh nhân đề nghị cấp thẻ ABTC phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

  - Từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

  - Đang làm việc, giữ chức vụ thực tế tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC.

  - Không thuộc các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định tại Điều 36 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019.

  the-abtc

  Thực hiện thủ tục cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an theo trình tự nào?

  Theo tiểu mục 1 Mục A Phần II Thủ tục hành chính mới và được thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền của Bộ Công an ban hành kèm theo Quyết định 4977/QĐ-BCA năm 2023, thực hiện thủ tục cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an theo trình tự sau đây:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

  Bước 2: Nộp hồ sơ

  * Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp mới thẻ ABTC cho doanh nhân đang ở trong nước trực tiếp nộp hồ sơ tại một trong hai trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an:

  + Số 44-46 đường Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

  + Số 333-335-337 đường Nguyễn Trãi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

  Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể cử người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả thay cho doanh nhân.

  * Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

  + Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì cấp giấy hẹn trả kết quả hoặc hệ thống của Cổng dịch vụ công thông báo bằng tin nhắn (sms) hoặc thư điện tử (email) về việc tiếp nhận hồ sơ; thu lệ phí theo quy định.

  + Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu CV03 hoặc hệ thống của Cổng dịch vụ công thông báo bằng tin nhắn (sms) hoặc thư điện tử (email).

  * Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp mới thẻ ABTC cho doanh nhân có thể đăng ký nhận kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

  * Thời gian tiếp nhận hồ sơ: giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).

  Bước 3: Nhận kết quả

  - Đối với thẻ ABTC cứng: cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp mới thẻ ABTC cứng cho doanh nhân trực tiếp nhận kết quả tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc đề nghị nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Trường hợp đề nghị nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan cung cấp dịch vụ bưu chính.

  - Đối với thẻ ABTC điện tử: doanh nhân nhận thông tin tài khoản đăng nhập thẻ ABTC điện tử trực tiếp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

  - Trường hợp không đồng ý cấp thẻ ABTC thì Cục Quản lý xuất nhập cảnh phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an và nêu rõ lý do.

  + Thời gian trả kết quả: giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).

  Tóm lại, tổ chức cá nhân có nhu cầu sẽ thực hiện đề nghị cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an theo trình tự như trên.

  Chú thích:

  - Thẻ ABTC: Thẻ đi lại doanh nhân APEC, một loại thẻ do cơ quan có thẩm quyền của nền kinh tế thành viên APEC cấp cho doanh nhân của mình sau khi nhận được sự đồng ý cho phép nhập cảnh từ các nền kinh tế thành viên khác.

  Cục QLXNC: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

   
  84 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận