Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền liên quan, tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #604167 21/07/2023

  Bao116

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (99)
  Số điểm: 555
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền liên quan, tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí bao nhiêu?

  Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền liên quan là bao nhiêu? Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền liên quan theo trình tự nào? Cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

  Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền liên quan là bao nhiêu?

  Theo tiết 2 tiểu mục A1 Mục A Chương I Phần II Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định 3684/QĐ-BVHTTDL năm 2022, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền liên quan căn cứ vào từng trường hợp cụ thể như sau:

  - Phí cấp Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn được định hình trên Bản ghi âm: 200.000 đồng/Giấy chứng nhận.

  - Phí cấp Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn được định hình trên Bản ghi hình: 300.000 đồng/Giấy chứng nhận.

  - Phí cấp Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn được định hình trên Chương trình phát sóng: 500.000 đồng/Giấy chứng nhận.

  - Phí cấp Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với Bản ghi âm: 200.000 đồng/Giấy chứng nhận.

  - Phí cấp giấy chứng nhận quyền liên quan đối với Bản ghi hình: 300.000 đồng/Giấy chứng nhận.

  - Phí cấp Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với Chương trình phát sóng: 500.000 đồng/Giấy chứng nhận.

  quyen-lien-quan

  Tổ chức, cá nhân cần chuẩn bị những giấy tờ gì khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền liên quan?

  Theo tiết 2 tiểu mục A1 Mục A Chương I Phần II Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định 3684/QĐ-BVHTTDL năm 2022, khi thực thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền liên quan, tổ chức, cá nhân cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau đây:

  - Tờ khai đăng ký quyền liên quan;

  Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn;

  - Hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

  - Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

  - Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

  - Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

  Các tài liệu quy định trên đây phải được làm bằng tiếng Việt (trừ Tờ khai đăng ký quyền liên quan); trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

  Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền liên quan theo trình tự nào?

  Theo tiết 2 tiểu mục A1 Mục A Chương I Phần II Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định 3684/QĐ-BVHTTDL năm 2022, trình tự thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền liên quan như sau:

  - Chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền liên quan tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Đại diện Phòng đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại diện Phòng đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng.

  - Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

  Tóm lại, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền liên quan căn cứ vào từng trường hợp cụ thể và mức lệ phí giao động từ 200.000 đồng đến 500.000 mỗi giấy chứng nhận.

   

   
  79 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận