Thực hiện tập huấn chuyển đổi số ngành thư viện năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #603482 23/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2033)
  Số điểm: 66325
  Cảm ơn: 99
  Được cảm ơn 1729 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thực hiện tập huấn chuyển đổi số ngành thư viện năm 2023

  Ngày 20/6/2023 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định 1579/QĐ-BVHTTDL năm 2023 tải về việc tổ chức tập huấn về Chuyển đổi số ngành thư viện năm 2023.
   
  Theo đó, cán bộ tham gia tập huấn chủ đề thực thi quyền tác giả trong chuyển đổi số ngành thư viện sẽ bắt đầu từ Quý III năm 2023 như sau:
   
  thuc-hien-tap-huan-chuyen-doi-so-nganh-thu-vien-nam-2023
   
  (1) Nội dung tập huấn Chuyển đổi số ngành thư viện
   
  - Phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ trong hoạt động thư viện; những điểm mới về quyền tác giả trong Luật sửa đổi một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 đối với hoạt động thư viện và tác động của nó đến chuyển đổi số ngành thư viện;
   
  - Trách nhiệm pháp lý các thư viện trong thực thi quyền tác giả và vấn đề bảo đảm, tôn trọng quyền tiếp cận, sử dụng thông tin của người sử dụng thư viện; quyền và trách nhiệm của thư viện trong phục vụ người khuyết tật nhìn.
   
  - Quy định pháp luật về quyền tác giả trong sử dụng tài nguyên thông tin số tham gia liên thông thư viện. Kinh nghiệm trong nước và quốc tế về bảo hộ quyền tác giả trên không gian mạng.
   
  - Nhận diện khó khăn; thuận lợi và giải pháp thực thi quy định của pháp luật về quyền tác giả trong chuyển đổi số ngành thư viện để có kế hoạch chuyển đổi số hiệu quả, phù hợp với thực tiễn đơn vị.
   
  - Nâng cao kỹ năng tạo lập tài nguyên thông tin số, cung cấp sản phẩm thông tin - thư viện và dịch vụ thư viện số - một số định hướng, kinh nghiệm trong việc áp dụng các quy định ngoại lệ dành cho thư viện.
   
  - Các tình huống và kinh nghiệm xử lý các vấn đề xâm phạm quyền tác giả đã xảy ra tại thư viện trong quá trình chuyển đổi số.
   
  (2) Hình thức tổ chức tập huấn Chuyển đổi số ngành thư viện
   
  - Địa điểm tổ chức: Khách sạn Kim Liên, số 5-7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
   
  - Thời gian tổ chức: 02 ngày (Quý III/2023).
   
  - Thành phần tham dự
   
  + Đơn vị tổ chức: Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
   
  + Giảng viên: Các chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và chuyển đổi số trong thư viện.
   
  + Đối tượng học viên:
   
  Đại diện Lãnh đạo Thư viện Quốc gia Việt Nam,
   
  Lãnh đạo Hội thư viện Việt Nam,
   
  Đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố; công chức của Sở được phân công theo dõi công tác thư viện;
   
  Thư viện công cộng cấp tỉnh/thành phố, thư viện đại học, thư viện chuyên ngành, thư viện lực lượng vũ trang;
   
  Viên chức phụ trách hoạt động phát triển tài nguyên thông tin, phục vụ bạn đọc và công nghệ thông tin tại các thư viện.
   
  Số lượng dự kiến: 250 học viên (Số lượng học viên có thể thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế theo quy định).
   
  - Vụ Thư viện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch; chuẩn bị về nội dung, địa điểm, cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, văn phòng phẩm.
   
  - Mời giảng viên và gửi giấy triệu tập học viên; Xây dựng chương trình, phát biểu khai mạc, biên tập, in tài liệu tập huấn; Trưng bày triển lãm mô hình và giải pháp công nghệ phục vụ chuyển đổi số.
   
  - Quay video, chụp ảnh lưu giữ tư liệu về hoạt động của tập huấn, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ về kết quả tổ chức tập huấn.
   
  - Vụ Kế hoạch, Tài chính thẩm định dự toán kinh phí và phối hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề liên quan đến tài chính.
   
  -Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Thư viện hướng dẫn thủ tục dự toán, thanh quyết toán theo quy định.
   
  Xem thêm Quyết định 1579/QĐ-BVHTTDL năm 2023 tải ban hành ngày 20/6/2023.
   
  181 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận