Thực hiện Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

Chủ đề   RSS   
 • #504706 15/10/2018

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1917)
  Số điểm: 12635
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 244 lần


  Thực hiện Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

  Hiện tại bên địa phương tôi đang thực hiện cưỡng chế 1 hộ gia đình vi phạm trong lĩnh vực đất đai. toàn bộ hồ sơ đã hoàn thiện đến bước ra Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Anh/chị cho tôi hỏi để thực hiện tổ chức cưỡng chế thì cần làm những bước như nào? cần những mẫu biểu và văn bản nào để tổ chức thực hiện được chặt chẽ (ví dụ như: biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, biên bản phá khóa....). tôi xin cảm ơn!
   
  Trả lời:
   
  Về vấn đề thủ tục các bước tổ chức cưỡng chế, tại Khoản 1 Điều 86 và Điều 88 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 có nêu nội dung chung như sau:

  Điều 86. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  1. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt được áp dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt theo quy định tại Điều 73 của Luật này.

  ...

  Điều 88. Thi hành quyết định cưỡng chế

  1. Người ra quyết định cưỡng chế có trách nhiệm gửi ngay quyết định cưỡng chế cho các cá nhân, tổ chức liên quan và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt của mình và của cấp dưới.

  2. Cá nhân, tổ chức nhận được quyết định cưỡng chế phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định cưỡng chế và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế.

  3. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc phối hợp thi hành quyết định cưỡng chế:

  a) Cá nhân, tổ chức liên quan có nghĩa vụ phối hợp với người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế triển khai các biện pháp nhằm thực hiện các quyết định cưỡng chế;

  b) Lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc quyết định cưỡng chế của các cơ quan nhà nước khác khi được yêu cầu;

  c) Tổ chức tín dụng nơi cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế thi hành mở tài khoản phải giữ lại trong tài khoản của cá nhân, tổ chức đó số tiền tương đương với số tiền mà cá nhân, tổ chức phải nộp theo yêu cầu của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế. Trường hợp số dư trong tài khoản tiền gửi ít hơn số tiền mà cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế phải nộp thì tổ chức tín dụng vẫn phải giữ lại và trích chuyển số tiền đó. Trong thời hạn 05 ngày làm việc trước khi trích chuyển, tổ chức tín dụng có trách nhiệm thông báo cho cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế biết việc trích chuyển; việc trích chuyển không cần sự đồng ý của họ.

  Về phần văn bản quy phạm pháp luật được hướng dẫn chủ yếu tại Nghị định 166/2013/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

  Theo đó, khi có quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đảm bảo nội dung theo Điều 33, đơn vị có thẩm quyền phải gửi quyết định cưỡng chế đến cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định tại Điều 5.

  Tiếp đến, người đã ra quyết định cưỡng chế hành chính có nhiệm vụ tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế đó. Khi nhận được quyết định cưỡng chế, cá nhân, tổ chức được giao nhiệm vụ tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế phải phối hợp với các cơ quan có liên quan huy động lực lượng, phương tiện để thực hiện biện pháp đã ghi trong quyết định theo hướng dẫn tại Điều 6, Điều 7.

  Trước khi tiến hành cưỡng chế, nếu cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế tự nguyện thi hành thì cơ quan chủ trì cưỡng chế lập biên bản công nhận sự tự nguyện thi hành. Trường hợp cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế cố tình vắng mặt thì vẫn tiến hành cưỡng chế. Khi thực hiện cưỡng chế phải có đại diện chính quyền địa phương và người chứng kiến. Trong trường hợp cá nhân, tổ chức phải thi hành quyết định cưỡng chế về việc tháo dỡ, di chuyển công trình xây dựng và trên đất đó có tài sản không thuộc diện phải cưỡng chế thì người tổ chức cưỡng chế có quyền buộc cá nhân, tổ chức phải thi hành quyết định cưỡng chế, đồng thời yêu cầu họ tự chuyển tài sản ra theo. Nếu người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản, người tổ chức cưỡng chế phải lập biên bản ghi rõ số lượng, chủng loại, tình trạng từng loại tài sản và thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện để trông giữ, bảo quản hoặc bảo quản tại kho của cơ quan ra quyết định cưỡng chế và thông báo địa điểm, thời gian để cá nhân, tổ chức có tài sản nhận lại tài sản. Cá nhân, tổ chức có tài sản phải chịu các chi phí vận chuyển, trông giữ, bảo quản tài sản. Nội dung này được hướng dẫn tại Điều 34.

  Cuối cùng sau khi thực hiện xong thì tiến hành lập biên bản. Biên bản thi hành quyết định cưỡng chế để thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải ghi rõ thời gian, địa điểm, cơ quan chủ trì tiến hành cưỡng chế; cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế; đại diện chính quyền địa phương và người chứng kiến; kết quả thực hiện. Cá nhân hoặc đại diện tổ chức bị cưỡng chế, đại diện cơ quan đã ra quyết định cưỡng chế, đại diện chính quyền địa phương và người chứng kiến ký vào biên bản. Trong trường hợp có người vắng mặt hoặc có mặt mà từ chối ký biên bản thì việc đó phải ghi vào biên bản và nêu rõ lý do. Nội dung này được hướng dẫn bởi Điều 35.

  Trên đây là quy trình cưỡng chế theo quy định của pháp luật, các văn bản khác không nêu rõ nội dung cụ thể hơn. Do đó Ban hỗ trợ chỉ có thể gửi đến anh nội dung trên. Về các biểu mẫu, anh có thể tham khảo Mẫu MQĐ10 - Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và Mẫu MBB06 - Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tại Nghị định 97/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Anh vui lòng tải văn bản về để trích lấy phần mẫu văn bản cần sử dụng. Các mẫu khác hiện TVPL chưa cập nhật được.

   

   
  15930 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận