Thực hiện môi giới cho nhân viên công ty môi giới bất động sản

Chủ đề   RSS   
 • #611317 08/05/2024

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1980)
  Số điểm: 13313
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 255 lần


  Thực hiện môi giới cho nhân viên công ty môi giới bất động sản

  Tình huống phát sinh cần giải quyết là nhân viên của công ty môi giới bất động sản có được thực hiện môi giới cho cá nhân khác đang làm việc trong chính công ty đó hay không? Nếu có thì quy định nào điều chỉnh vấn đề này?
   
  Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản
   
  Liên quan vấn đề này, tại Điều 62 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành có nêu điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản như sau:
   
  - Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 62 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2020.
   
  - Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
   
  - Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.
   
  Theo các quy định trên thì có thể thấy rằng khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thì chỉ hạn chế không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản. Còn việc cá nhân cung cấp dịch vụ môi giới cho một cá nhân khác làm cùng một công ty thì không vi phạm nội dung nào cả. Lúc này, bên được môi giới cũng chỉ là cá nhân thông thường mà thôi.
   
  Quyền và nghĩa vụ khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản
   
  Liên quan nội dung này, việc môi giới bất động sản là hoạt động tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng; Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
   
  Lúc này, để thực hiện một cách hợp pháp, tại Điều 66 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2020 có nêu quyền của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản như sau:
   
  - Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định của Luật này.
   
  - Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản.
   
  - Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách hàng.
   
  - Thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập khác thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản đã ký với khách hàng, nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả môi giới.
   
  - Các quyền khác trong hợp đồng.
   
  Đối với nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có nêu tại Điều 67 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2020 như sau:
   
  - Thực hiện đúng hợp đồng đã ký với khách hàng.
   
  - Cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp.
   
  - Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
   
  - Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
   
  - Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
   
  - Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
   
  - Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.
   
  Dựa vào các nội dung trên, các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ một cách chính xác, đảm bảo quy định của pháp luật.
   
  43 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận