Thực hiện khuyến mãi nhiều lần mà mỗi lần dưới 100 triệu thì có phải thông báo hoạt động khuyến mãi?

Chủ đề   RSS   
 • #513723 15/02/2019

  Thực hiện khuyến mãi nhiều lần mà mỗi lần dưới 100 triệu thì có phải thông báo hoạt động khuyến mãi?

  Vấn đề này được quy định tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP như sau:
  "Điều 17. Thông báo hoạt động khuyến mại
  2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại khi khuyến mại theo các hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này:
  a) Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại quy định tại Khoản 1 Điều này có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;
  b) Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến"
  Hiện tại về mặt quy định, chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng thì không phải thông báo thực hiện khuyến mại. Không có quy định hạn chế về số lần thực hiện chương trình khuyến mại (chỉ quy định từng chương trình khuyến mãi dưới 100 triệu đồng là được). Tuy nhiên đối với hình thức khuyến mại "Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó" thì tổng thời gian thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 120 ngày trong một năm (khoản 5 Điều 10 Nghị định 81/2018/NĐ-CP). 
   
   
  1304 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận