Thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Chủ đề   RSS   
 • #599591 28/02/2023

  nitrum01
  Top 500


  Vietnam
  Tham gia:25/12/2022
  Tổng số bài viết (260)
  Số điểm: 1789
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 31 lần


  Thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

  Theo quy định tại Điều 633 Bộ Luật Dân Sự 2015, đối tượng được hưởng thừa kế bắt buộc là một số người trong diện thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người để lại di sản, cụ thể bao gồm:

  Cha, mẹ của người để lại di sản (bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi)

  Vợ hoặc chồng của người để lại di sản. (Phải là vợ chồng hợp pháp tại thời diểm mở thừa kế của người để lại di sản)

  Con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng không có khả năng lao động của người để lại di sản (áp dụng tiểu mục 1.4 Mục 1 Phần II Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

  Điều kiện cần và đủ để được hưởng thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc gồm:

  - Điều kiện cần: Thuộc diện thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc, đồng thời không từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 BLDS 2015 hoặc không thuộc đối tượng không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 BLDS 2015.

  - Điều kiện đủ: Không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 một suất thừa kế theo pháp luật nếu di sản được phân chia theo pháp luật.

   

   
  108 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599875   01/03/2023

  nguyenhoangvy15
  nguyenhoangvy15
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/08/2022
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 3398
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 59 lần


  Thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

  Cảm ơn thông tin bạn đã chia sẻ. Bộ luật Dân sự 2015 chưa có quy định nào về việc người đương nhiên được hưởng thừa kế nếu di sản được chia theo pháp luật. Đồng thời, tại Điều 622 Bộ luật Dân sự, nếu không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc có nhưng không được quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản thì sau khi thực hiện nghĩa vụ, tài sản còn lại không có người nhận thừa kế sẽ thuộc về Nhà nước.

   
  Báo quản trị |