thừa kế

Chủ đề   RSS   
 • #572059 05/06/2021

  phh1627

  Female
  Sơ sinh

  Vietnam --> Hà Nội
  Tham gia:05/06/2021
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  thừa kế

  Con đã thành niên không có tên trong di chúc của cha có quyền đòi thừa kế không

  Cập nhật bởi phh1627 ngày 06/06/2021 11:47:42 SA Cập nhật bởi phh1627 ngày 05/06/2021 08:45:28 CH
   
  690 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phh1627 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/06/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #572332   15/06/2021

  nguyenphuong2804
  nguyenphuong2804
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2018
  Tổng số bài viết (635)
  Số điểm: 4110
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 37 lần


  Chào bạn, liên quan tới trường hợp của bạn thì mình xin có 1 số chia sẻ như sau:
   
  Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015, việc thừa kế sẽ được chia thành 2 trường hợp là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Như vậy, trường hợp của bạn là thừa kế có di chúc. Nếu có di chúc và di chúc đó là hợp pháp thì người thừa kế sẽ xác định dựa trên nội dung của di chúc đó, trừ một số trường hợp quy định tại Điều 644 Bộ luật dân sự 2015:
   
  “Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc
   
  1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:
   
  a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
   
  b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.
   
  2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.”
   
  Như vậy, trong trường hợp của bạn, do là con đã thành niên (vì bạn không nêu người con này có khả năng lao động hay không nên mình tự hiểu là có khả năng lao động bình thường), không thuộc các trường hợp nêu trên nên nếu không đươc nêu trong di chúc thì sẽ không được quyền hưởng di sản thừa kế.
   
  Một số thông tin trao đổi đến bạn.
   
  Cập nhật bởi nguyenphuong2804 ngày 15/06/2021 01:32:34 CH Cập nhật bởi nguyenphuong2804 ngày 15/06/2021 12:18:42 CH
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenphuong2804 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/06/2021)