Thử việc có phải đóng thuế TNCN không?

Chủ đề   RSS   
 • #595238 05/12/2022

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2193)
  Số điểm: 76373
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1619 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thử việc có phải đóng thuế TNCN không?

  Thử việc là việc công ty và người lao động thỏa thuận về việc thực hiện công việc trong thời gian nhất định trước khi tiến tới ký hợp đồng lao động. Trong quá trình thử việc, người lao động sẽ được nhận tiền lương thử việc do hai bên: công ty và người lao động thỏa thuận với nhau. Vậy thử việc có phải đóng thuế TNCN không?

  Thuế thu nhập cá nhân là gì? 

  Khái niệm cụ thể về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) chưa xuất hiện trong các văn bản Pháp luật của Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, dựa trên Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (Sửa đổi, bổ sung trong năm 2018) cũng như một số nghị định, thông tư hướng dẫn, có thể hiểu: 

  Thuế TNCN là thuế trực thu, nghĩa là được tính căn cứ dựa trên thu nhập của người nộp thuế khi đã trừ đi các khoản thu nhập được tính miễn thuế và các khoản giảm trừ gia cảnh theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân cùng các văn bản, hướng dẫn liên quan. 

  Thuế này thu vào một số khoản thu nhập cao chính đáng của cá nhân nhằm thực hiện việc điều tiết thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, góp phần thực hiện công bằng xã hội và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

  Thử việc có phải đóng thuế TNCN hay không?

  Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập.

  Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thì việc khấu trừ thuế sẽ được thực hiện như sau:

  - Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

  - Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

  - Đối với cá nhân là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập căn cứ vào thời gian làm việc tại Việt Nam của người nộp thuế ghi trên Hợp đồng hoặc văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam để tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam từ 183 ngày trong năm tính thuế) hoặc theo Biểu thuế toàn phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế).

  Việc khấu trừ thuế được quy định như thế nào?

  Căn cứ tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì việc khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác được quy định như sau:

  - Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

  - Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

  - Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế 2019.

  - Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

   
  461 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (06/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595249   06/12/2022

  chaann
  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (404)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 51 lần


  Thử việc có phải đóng thuế TNCN không?

  Cảm ơn những chia sẻ hữu ích của bạn. Theo quy định của pháp luật thì hợp đồng thử việc không phải là hợp đồng lao động. Do đó, thuế đối với tiền lương, tiền công thử việc được tính bằng 10̀% tiền lương đối với những cá nhân có thu nhập từ 2 triệu trở lên.

   
  Báo quản trị |  
 • #596323   29/12/2022

  sun_shineeeee
  sun_shineeeee

  Mầm

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (104)
  Số điểm: 730
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 23 lần


  Thử việc có phải đóng thuế TNCN không?

  Cảm ơn phần chia sẻ của tác giả. Về cơ bản để xác định nhân viên thử việc có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không sẽ cần căn cứ vào điểm I khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Cụ thể:

  Trường hợp 1: Nếu tổng mức trả thu nhập cho nhân viên thử việc dưới 2 triệu đồng/lần, thì nhân viên thửu việc không bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với mức 10% trên thu nhập.

  Trường hợp 2: Nếu tổng mức trả thu nhập cho nhân viên thử việc từ 2 triệu đồng/lần trở lên và thỏa các điều kiện sau thì không bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với mức 10%trên thu nhập:

  + Nhân viên thử việc chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân.

  + Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của nhân viên thử việc sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân (Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng theo Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ).

  + Nhân viên thử việc làm cam kết theo mẫu 08/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC gửi người sử dụng lao động.

  + Nhân viên thử việc pải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

  Trường hợp 3: Nếu tổng mức trả thu nhập cho nhân viên thử việc từ 2 triệu đồng/lần trở lên nhưng không thỏa một trong các điều kiện nêu tại trường hợp 2, thì bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với mức 10% trên thu nhập. 

   
  Báo quản trị |