Thủ tướng yêu cầu tập trung cao độ rà soát thiết bị giám sát hành trình tàu cá

Chủ đề   RSS   
 • #611593 16/05/2024

  btrannguyen
  Top 100
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (645)
  Số điểm: 10878
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 201 lần


  Thủ tướng yêu cầu tập trung cao độ rà soát thiết bị giám sát hành trình tàu cá

  Vừa qua Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện 49/CĐ-TTg ngày 15/5/2024 yêu cầu tập trung phát hiện, điều tra và xác minh thông tin để xử lý vi phạm quy định về Hệ thống giám sát hành trình tàu cá.

  Thủ tướng yêu cầu tập trung cao độ rà soát thiết bị giám sát hành trình tàu cá

  Tại Công điện 49/CĐ-TTg ngày 15/5/2024 có nêu mặc dù công tác quản lý khai thác thủy sản nước ta đã có chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả, đặc biệt trong công tác lắp đặt và vận hành hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS). Tuy nhiên, tình trạng tàu cá nước ta đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài vẫn diễn biến phức tạp.

  Văn bản chỉ ra 2 nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như sau:

  - Nguyên nhân cơ bản thứ nhất là do số lượt tàu cá phải lắp đặt thiết bị VMS theo quy định (sau đây gọi chung là tàu cá) vi phạm các quy định về VMS vẫn còn nhiều, nhưng tỷ lệ các trường hợp vi phạm bị xử phạt còn hạn chế. Nếu không xử phạt nghiêm minh các trường hợp tàu cá vi phạm quy định về VMS, tàu cá đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, khả năng gỡ được cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2024 là rất thấp, thậm chí bị nâng lên thành cảnh báo "Thẻ đỏ" trong đợt thanh tra lần thứ 5 sắp tới của EC. 

  - Nguyên nhân cơ bản thứ hai là các cơ quan chức năng chưa thực sự quan tâm, tập trung thực hiện nghiêm túc, triệt để, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp được giao; người đứng đầu chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành và lực lượng chức năng tại địa phương chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ có liên quan, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương ven biển:

  - Tiếp tục quán triệt, thống nhất nhận thức, quan điểm của Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng trực thuộc; 

  - Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU nói chung; 

  - Đặc biệt tập trung cao độ trong công tác phát hiện, điều tra và xác minh thông tin để xử lý nghiêm minh, triệt để các vi phạm quy định về VMS nói riêng, quyết tâm gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của EC tại đợt thanh tra lần thứ 5 (dự kiến vào tháng 9 - 10 năm 2024).

  Xem đầy đủ Công điện 49/CĐ-TTg ngày 15/5/2024: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/16/cong-dien-49-cd-ttg-2024-tap-trung-xu-ly-vi-pham-he-thong-giam-sat-hanh-trinh-tau-ca-vms.pdf 

  Các mức phạt liên quan đến thiết bị giám sát hành trình tàu cá?

  Trước đây, việc xử phạt vi phạm quy định về thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá được quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 35 Nghị định 42/2019/NĐ-CP. Tuy nhiên, Nghị định 38/2024/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 20/5/2024 và thay thế Nghị định 42/2019/NĐ-CP. Theo đó, từ ngày 20/5/2024 sẽ có mức xử phạt như sau:

  Theo Điều 35 Nghị định 38/2024/NĐ-CP:

  - Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tháo thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá khi tàu cá không hoạt động trên biển mà không được giám sát theo quy định.

  - Phạt tiền đối với hành vi không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ thiết bị thông tin liên lạc tàu cá theo các mức phạt sau:

  + Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm trên tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét;

  + Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

  + Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét;

  + Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên.

  - Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  + Không thực hiện đúng quy định trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng hoặc không truyền được thông tin, dữ liệu từ tàu cá về trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá khi đang hoạt động đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét;

  + Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá hoặc không báo cáo bằng văn bản trước khi cung cấp thiết bị giám sát hành trình cho cơ quan quản lý theo quy định;

  + Không thực hiện kẹp chì khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo quy định hoặc không thông báo mẫu kẹp chì cho cơ quan quản lý theo quy định hoặc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá không đúng quy định;

  + Không bảo mật dữ liệu giám sát hành trình tàu cá theo quy định;

  + Cập nhật không chính xác thông tin về tàu, chủ tàu, mã thiết bị giám sát tàu cá vào phần mềm giám sát tàu cá theo quy định.

  - Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  + Hành vi quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định 38/2024/NĐ-CP trong trường hợp tái phạm;

  + Thay thế kẹp chì thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá mà không báo cáo cơ quan chức năng.

  - Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  + Tàng trữ hoặc lưu giữ mỗi thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác khi tàu cá đó hoạt động trên biển;

  + Gửi thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khi tàu cá đó hoạt động trên biển.

  - Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  + Cung cấp thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định;

  + Không duy trì việc truyền thông tin về hệ thống giám sát tàu cá theo quy định hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá hoặc không có thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét;

  + Không thực hiện đúng quy định trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng hoặc không truyền được thông tin, dữ liệu từ tàu cá về trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá khi đang hoạt động đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên.

  - Hình thức xử phạt bổ sung:

  Tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 và các điểm b, c, d khoản 6 Điều 35 Nghị định 38/2024/NĐ-CP.

  Đồng thời, theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 38/2024/NĐ-CP. Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định 38/2024/NĐ-CP được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm như của cá nhân thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

  Như vậy, tùy theo hành vi vi phạm mà sẽ bị xử phạt theo quy định trên. Đối với tổ chức thì sẽ có mức phạt tiền gấp đối.

  Xem toàn văn Nghị định 38/2024/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 20/5/2024

   
  87 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận