Thủ tướng yêu cầu dứt điểm các phương án cắt giảm TTHC, giấy tờ công dân đã được duyệt

Chủ đề   RSS   
 • #604568 07/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thủ tướng yêu cầu dứt điểm các phương án cắt giảm TTHC, giấy tờ công dân đã được duyệt

  Ngày 06/8/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 933/QĐ-TTg năm 2023 Ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
   
  Theo đó, trong số các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023 Thủ tướng yêu cầu dứt điểm các phương án cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân đã được duyệt.
   
  thu-tuong-yeu-cau-dut-diem-cac-phuong-an-cat-giam-tthc-giay-to-cong-dan-da-duoc-duyetuc-ky-hop-bat-thuong-cua-quoc-hoi
   
  (1) Tập trung thực thi dứt điểm các phương án cắt giảm, đơn giản hóa QĐKD, TTHC, giấy tờ công dân đã được phê duyệt
   
  - Các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, bảo đảm tính tổng thể, kế thừa và liên thông kết quả rà soát văn bản QPPL trong quá trình sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, để tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa 126 TTHC, nhóm TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư.
   
  - Thuộc trách nhiệm của 16 bộ, cơ quan ngang bộ 1, 402 QĐKD, nhóm QĐKD thuộc trách nhiệm của 09 bộ, cơ quan ngang bộ 2 và 111 TTHC cần phân cấp thẩm quyền giải quyết thuộc trách nhiệm của 17 bộ, cơ quan ngang bộ 3 đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
   
  - Nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục I kèm theo Kế hoạch.
   
  - Việc sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL tại Phụ lục I kèm theo Kế hoạch có thể được thực hiện theo hình thức một văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản QPPL và áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng, ban hành văn bản QPPL4.
   
  (2) Rà soát phương án tổng thể cắt giảm, đơn giản hóa 13 nhóm quy định, TTHC trọng tâm
   
  - Các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án tổng thể cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, TTHC trọng tâm đang là rào cản, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.
   
  - Nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục II kèm theo Kế hoạch.
   
  (3) Rà soát, trình phương án cắt giảm, đơn giản hóa các nhóm TTHC nội bộ trọng tâm ưu tiên
   
  - Các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 59 nhóm TTHC nội bộ trọng tâm ưu tiên trên 12 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của 06 bộ theo Quyết định 1085/QĐ- TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.
   
  - Nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục III kèm theo Kế hoạch.
   
  (4) Nhiệm vụ cụ thể của các bộ, cơ quan, địa phương
   
  - Theo 19 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.
   
  - Theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa QĐKD thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.
   
  - Theo Quyết định 1085/QĐ- TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.
   
  - Điều 146, Điều 147 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Điều 37 Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL (sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
   
  Xem thêm Quyết định 933/QĐ-TTg năm 2023 có hiệu lực từ ngày 06/8/2023.
   
  129 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận