Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện chế độ giải ngân vốn 100% trong năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #603390 20/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện chế độ giải ngân vốn 100% trong năm 2023

  Ngày 16/6/2023 Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn 555/TTg-QHĐP năm 2023 về việc thúc đẩy triển khai thực hiện 03 chương trình MTQG.
   
  Theo đó, để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục phát hiện, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Thủ tướng yêu cầu:
   
  thu-tuong-yeu-cau-day-manh-thuc-hien-che-do-giai-ngan-von-100%-trong-nam-2023
   
  (1) Nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo trung ương
   
  Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan Chủ Chương trình mục tiêu quốc gia và các Bộ, cơ quan liên quan triển khai một số nhiệm vụ sau:
   
  - Xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị tài liệu, dự thảo Báo cáo, bài phát biểu phục vụ Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia tại 03 Vùng: Trung du và Miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nam Bộ theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
   
  - Chuẩn bị kỹ Báo cáo của Chính phủ về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 để phục vụ Đoàn Giám sát tối cao của Quốc hội, báo cáo Chính phủ trước ngày 07/8/2023.
   
  - Theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Văn bản này, định kỳ hằng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương.
   
  (2) Nhiệm vụ của Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc thực hiện MTQG
   
  Các Bộ, cơ quan: Tài chính, Ủy ban Dân tộc khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 88/NQ-CP năm 2023 bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.
   
  (3) Thực hiện đánh giá, sơ kết tình hình thực hiện đến hết tháng 6/2023
   
  Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương:
   
  Thực hiện đánh giá, sơ kết tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đến hết tháng 6 năm 2023, đề xuất cụ thể những giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc, nội dung cần điều chỉnh bảo đảm phù hợp tình hình thực tiễn và quy định hiện hành, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong tháng 7 năm 2023.
   
  (4) Hướng dẫn kịp thời các khó khăn, vướng mắc của địa phương
   
  Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương theo chức năng và nhiệm vụ, thẩm quyền cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp giữa các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, đặc biệt là công tác rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý Nhà nước liên quan đến triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
   
  Các văn bản đề xuất, trao đổi, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan, địa phương phải được xử lý, trả lời trong thời hạn 07 ngày làm việc.
   
  Tiếp tục rà soát, theo dõi, nắm bắt, hướng dẫn kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các địa phương, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những nội dung vượt thẩm quyền.
   
  (5) Phân cấp đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, manh mún
   
  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt rà soát danh mục các dự án, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính khả thi, hiệu quả, khả năng giải ngân để điều chỉnh, quyết định kịp thời.
   
  Chú ý phân cấp quản lý đầu tư nhưng phải tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, manh mún; đẩy mạnh công tác phối hợp hoạt động giữa các sở, ngành, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.
   
  Tích cực chia sẻ, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm với các tỉnh, thành phố có kết quả triển khai thực hiện tốt để có cơ chế, giải pháp điều hành phù hợp tình hình thực tiễn và đặc thù của địa phương; quyết tâm giải ngân 100% vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo Kế hoạch được giao của năm 2022 và 2023.
   
  (6) Xây dựng sổ tay hướng dẫn cho từng dự án, tiểu dự án
   
  Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đề xuất các giải pháp tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc.
   
  Nghiên cứu xây dựng sổ tay hướng dẫn chi tiết, tích hợp cụ thể các văn bản hướng dẫn, quy trình, thủ tục và bộ hồ sơ Mẫu cho từng dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của các chương trình mục tiêu quốc gia để phổ biến, tập huấn, đào tạo cho cấp cơ sở triển khai thực hiện bảo đảm nhanh chóng, đơn giản, hiệu quả, đúng quy định hiện hành và thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.
   
  Xem thêm Công văn 555/TTg-QHĐP năm 2023 ban hành ngày 16/6/2023.
   
  207 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (12/07/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận