Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #602221 28/04/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2229)
  Số điểm: 77942
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1641 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023

  Ngày 28/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 458/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023 và Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2023-2025.

  Theo đó, phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023 và Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2023-2025 với nội dung chủ yếu như sau:

  (1) Vay của Chính phủ 

  Vay của Chính phủ tối đa 644, 409 tỷ đồng, gồm:

  - Vay cho cân đối ngân sách Trung ương tối đa 621.015 tỷ đồng, trong đó vay bù đắp bội chi ngân sách Trung ương tối đa là 430.500 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc không quá 190.515 tỷ đồng.

  - Vay về cho vay lại khoảng 23.394 tỷ đồng.

  (2) Trả nợ của Chính phủ 

  Theo đó trả nợ của Chính phủ khoảng 327.287 tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ không quá 293.405 tỷ đồng, trả nợ của các dự án cho vay lại khoảng 33.882 tỷ đồng.

  (3) Mức bảo lãnh phát hành trái phiếu đối với Ngân hàng CSXH

  Mức bảo lãnh phát hành trái phiếu đối với Ngân hàng Chính sách xã hội tối đa 21.851 tỷ đồng. Mức bảo lãnh này chưa bao gồm mức bảo lãnh để thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 chưa sử dụng hết trong năm 2022 được chuyển sang 2023 theo Quyết định 448/QĐ-TTg ngày 12/04/2022.

  Ngoài ra, mức bảo lãnh phát hành trái phiếu đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam tối đa bằng nghĩa vụ trả nợ gốc trái phiếu Chính phủ bảo lãnh đến hạn trong năm là 5.327 tỷ đồng. 

  Đối với bảo lãnh doanh nghiệp vay trong nước và ngoài nước, không bố trí hạn mức bảo lãnh Chính phủ năm 2023 do các dự án không có nhu cầu rút vốn, chi trả nợ.

  (4) Vay từ nguồn vay lại 

  Vay từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ và các nguồn vay khác khoảng 27.198 tỷ đồng; trả nợ của chính quyền địa phương 4.993 tỷ đồng, gồm chi trả gốc 2.804 tỷ đồng và chi trả lãi 2.189 tỷ đồng.

  Xem chi tiết tại Quyết định 458/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2023.

   
  153 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận