Thủ tục xuất khẩu khoáng sản

Chủ đề   RSS   
 • #496700 12/07/2018

  Phong_96
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2018
  Tổng số bài viết (319)
  Số điểm: 3464
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 53 lần


  Thủ tục xuất khẩu khoáng sản

  Câu hỏi:

  Anh chị vui lòng hỗ trợ giúp em thủ tục pháp lý về Xuất khẩu khoáng sản năm 2018: Cụ thể các sản phẩm đã qua chế biến:

  - Cao lanh lọc

  - Đá xây dựng

  - Felspat

  - Khoáng chất công nghiệp

  Trả lời:

  Các loại khoáng sản để làm vật liệu xây dựng được phép xuất khẩu theo phụ lục 01 Thông tư 04/2012/TT-BXD trong đó có: Cao lanh lọc; Đá xây dựng (không thuộc các mỏ tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ);

  Một số loại thuộc khoáng chất công nghiệp như: đá hoa trắng; Graphit; Fluorit; … (quy định tại Phụ lục 01 Thông tư hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2018) nằm trong danh mục được phép xuất khẩu.

  Khoáng sản là felspat nằm trong danh mục cấm xuất khẩu theo phụ lục 02 Thông tư 04/2012/TT-BXD. Do đó đối với khoáng sản này không được phép xuất khẩu.

  Như vậy, trước tiên để được xuất khẩu thì các loại khoáng sản này phải nằm trong

  danh mục khoáng sản được phép xuất khẩu. Bên cạnh đó phải có nguồn gốc hợp pháp.

  Thủ tục để xuất khẩu khoáng sản: (Điều 5 Thông tư hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2018)

  Trước khi làm thủ tục xuất khẩu, doanh nghiệp phối hợp cùng cơ quan Hải quan lấy mẫu phân tích cho từng lô hàng xuất khẩu để làm căn cứ xác định chất lượng. Việc phân tích mẫu thực hiện tại phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS.

  Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản bao gồm:

  1. Phiếu phân tích chất lượng sản phẩm (bản chính).

  2. Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp (Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu theo quy định) nộp cho cơ quan Hải quan, gồm có:

  3. Giấy phép khai thác hoặc Giấy phép khai thác tận thu quy định tại Khoản 2 Điều 4

  Thông tư này.

  - Tờ khai hàng hóa khoáng sản nhập khẩu đối với trường hợp nhập khẩu;

  - Chứng từ mua khoáng sản tịch thu, phát mại theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 (sửa đổi) theo Thông tư này đối với trường hợp mua khoáng sản phát mại.

  - Chứng từ mua khoáng sản để chế biến (Hợp đồng mua khoáng sản, Hóa đơn giá trị gia tăng) kèm theo Giấy phép khai thác hoặc Giấy phép khai thác tận thu hoặc Tờ khai hàng hóa khoáng sản nhập khẩu hoặc chứng từ mua khoáng sản tịch thu, phát mại của Bên bán; Bản mô tả quy trình chế biến, tỷ lệ sản phẩm thu hồi sau chế biến đối với trường hợp mua khoáng sản để chế biến.

  - Chứng từ mua khoáng sản (Hợp đồng mua khoáng sản, hóa đơn giá trị gia tăng) kèm theo Giấy phép khai thác hoặc Giấy phép khai thác tận thu hoặc Tờ khai hàng hóa khoáng sản nhập khẩu hoặc Chứng từ mua khoáng sản tịch thu, phát mại của Bên bán đối với trường hợp kinh doanh thương mại.

  4. Văn bản chấp thuận xuất khẩu (nếu có) trong một số trường hợp đặc biệt (quy định tại Điều 6 và Khoản 3 Điều 4 Thông tư này).

  5. Báo cáo xuất khẩu khoáng sản (bản sao) của doanh nghiệp kỳ trước đã gửi cho các cơ quan nhà nước, trừ doanh nghiệp mới thực hiện xuất khẩu trong kỳ báo cáo.

  6. Các chứng từ khác về xuất, nhập khẩu theo quy định của pháp luật hiện hành.
   
  2305 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận