Thủ tục xóa án tích

Chủ đề   RSS   
 • #514171 24/02/2019

  Thủ tục xóa án tích

  Liên quan đến các trường hợp xóa án tích hiện nay được quy định tại Chương X Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi năm 2017 (từ Điều 69 đến Điều 73) và hướng dẫn tại Công văn 34/TTLLTPQG-TTrC. Tùy vào loại tội phạm và các tình tiết thế nào mà có thể được xóa án tích theo một trong 3 phương thức sau:
  - Xóa án tích theo quyết định của Tòa án: áp dụng đối với người bị kết án về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI Bộ luật hình sự.
  - Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt: áp dụng đối với người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị Tòa án xóa án tích.
  - Đương nhiên được xóa án tích: áp dụng đối với các trường hợp phạm tội còn lại.
  Đối với từng phương thức xóa án tích thì thủ tục sẽ khác nhau,thủ tục cụ thể được quy định tại Điều 369 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 như sau:
  "Điều 369. Thủ tục xóa án tích
  1. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của người được đương nhiên xóa án tích và xét thấy có đủ điều kiện quy định tại Điều 70 của Bộ luật hình sự thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ không có án tích.
  2. Những trường hợp quy định tại Điều 71 và Điều 72 của Bộ luật hình sự thì việc xóa án tích do Tòa án quyết định. Người bị kết án phải có đơn gửi Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án có nhận xét của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập.
  Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đơn của người bị kết án, Tòa án đã xét xử sơ thẩm chuyển tài liệu về việc xin xoá án tích cho Viện kiểm sát cùng cấp. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận tài liệu do Tòa án chuyển đến, Viện kiểm sát cùng cấp có ý kiến bằng văn bản và chuyển lại tài liệu cho Tòa án.
  Nếu xét thấy đủ điều kiện thì trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận tài liệu do Viện kiểm sát chuyển đến, Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm phải ra quyết định xóa án tích; trường hợp chưa đủ điều kiện thì quyết định bác đơn xin xóa án tích.
  Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ra quyết định xóa án tích hoặc quyết định bác đơn xin xóa án tích, Tòa án đã ra quyết định phải gửi quyết định này cho người bị kết án, Viện kiểm sát cùng cấp, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập."
  Theo đó tùy vào loại tội phạm mà thủ tục xóa án tích sẽ khác nhau. Cụ thể có thể chia thành 2 trường hợp như sau:
  - Nếu là đương nhiên xóa án tích thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án chứ không cần nộp hồ sơ gì cả. Người phạm tội có thể xác nhận lại bằng cách nộp hồ sơ xin cấp phiếu xác nhận lý lịch tư pháp, trong đó sẽ được cập nhật là không có án tích nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 70 BLHS. 
  - Nếu thuộc hai trường hợp còn lại thì người phạm tội cần nộp hồ sơ đến tòa án nhân dân có thẩm quyền để được cấp quyết định xóa án tích. Hiện không có quy định rõ hồ sơ yêu cầu tòa án cấp quyết định xóa án tích. Tuy nhiên, thực tế có thể nộp đơn xin xóa án tích cùng với các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc xóa án tích để tòa án xem xét.
   
  1642 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận