Thủ tục xin từ chức

Chủ đề   RSS   
 • #442130 21/11/2016

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4257 lần


  Thủ tục xin từ chức

  >>> Tại sao ở ta không có văn hóa “tự ứng cử” và “xin từ chức”?

  Hôm nay, tình cờ đọc bài báo phỏng vấn đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói về vấn đề “Quy định thủ tục từ chức là cần thiết”Đúng là cần thiết thật, nhưng vấn đề này không phải là mới, chúng ta cũng từng thảo luận rất nhiều rồi, hơn nữa, vấn đề này chỉ mới trong suy nghĩ, cách nhìn và văn hóa người Việt mình thôi, chứ nhiều năm trước tại các văn bản quy phạm pháp luật cũng có hướng dẫn về vấn đề từ chức – có điều chúng ta chưa tìm kiếm được mà thôi.

  Dẫn chứng là các quy đinh sau đây:

  1. Trường hợp nào cán bộ phải xin từ chức?

  Đó là các trường hợp:

  - Chuyển giao vị trí lãnh đạo, quản lý.

  - Nhận thấy hạn chế về năng lực hoặc sức khỏe.

  - Nhận thấy không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, do nhận thấy sai phạm, khuyết điểm của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc của cấp dưới có liên quan đến trách nhiệm của mình.

  - Vì lý do cá nhân khác.

  2. Những trường hợp không được từ chức

  Nếu cán bộ thuộc một trong các trường hợp sau sẽ không được từ chức:

  - Đang đảm nhận nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; đang đảm nhận nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật, chưa hoàn thành nhiệm vụ mà cần tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ do bản thân cán bộ đã thực hiện; nếu cán bộ từ chức sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ mà đơn vị được giao. 

  - Đang trong thời gian chịu sự thanh tra, kiểm tra, điều tra của cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan bảo vệ pháp luật. 

  3. Thủ tục xin từ chức như thế nào?

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm: Đơn xin từ chức và tờ trình của cơ quan tham mưu.

  Có thể tham khảo mẫu Đơn xin từ chức sau:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  *

  ĐƠN XIN TỪ CHỨC

   

  Kính gửi ông/bà: (Người đứng đầu)

  Tôi tên:

  Nghề nghiệp:

  Chức vụ:

  Chỗ ở hiện nay:

  Tôi làm đơn này kính mong ….xem xét cho tôi được từ chức với lý do:……

  Kính mong ….trả lời kết quả sớm cho tôi bằng văn bản.

   …., ngày   tháng    năm

  Kính đơn

   

  (Ký tên và ghi rõ họ tên)

  Bước 2: Gửi Đơn xin từ chức cho người đứng đầu tập thể lãnh đạo và cấp trên có thẩm quyền.

  Bước 3: Cơ quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền

  Bước 4: Người đứng đầu có thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định

  4. Các trường hợp được bảo lưu phụ cấp chức vụ

  Cán bộ xin từ chức do  chuyển giao vị trí lãnh đạo, quản lý hoặc nhận thấy hạn chế về năng lực hoặc sức khỏe được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết nhiệm kỳ giữ chức vụ.

  Căn cứ để nêu ra các vấn đề trên đó là tại Quy định 260/QĐ-TW năm 2009.

  Như vậy, có cần thiết phải ban hành quy định mới về các trường hợp xin từ chức, thủ tục và quy trình xin từ chức không khi mà chúng đã tồn tại cách đây hơn 07 năm rồi nhưng có được bao nhiêu người áp dụng? 

  Đôi điều chia sẻ với các bạn! 

  Cập nhật bởi nguyenanh1292 ngày 21/11/2016 10:53:35 SA
   
  12017 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận