Thủ tục xin ra khỏi công đoàn

Chủ đề   RSS   
 • #517588 02/05/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Thủ tục xin ra khỏi công đoàn

   Là một viên chức nhà nước có buộc phải tham gia công đoàn viên ở cơ sở không? Khi tôi vào ngành làm việc  công đoàn cơ sở mặc định tôi là công đoàn viên, để thu công đoàn phí. Nay vì lý do cá nhân tôi không tham gia công đoàn viên có vi phạm luật viên chức không ạ? Thủ tục xin ra khỏi công đoàn như thế nào, xin tư vấn. Cảm ơn.

   
  17223 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #517595   02/05/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 192 lần


  Theo quy định của Điều lệ công đoàn 2013

  Điều 1. Đối tượng và điều kiện kết nạp, công nhận đoàn viên Công đoàn Việt Nam

  Người lao động Việt Nam làm việc trong Cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động, Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam (sau đây gọi chung là Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp); người Việt Nam lao động tự do hợp pháp không phân biệt nghề nghiệp, giới tính, tín ngưỡng, tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của Công đoàn, đóng đoàn phí theo quy định thì được gia nhập Công đoàn.

   

  Điều 2. Thủ tục kết nạp, công nhận đoàn viên và chuyển sinh hoạt Công đoàn

  1. Thủ tục kết nạp, công nhận đoàn viên Công đoàn

  a. Người gia nhập Công đoàn có đơn tự nguyện. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên xét, ra quyết định kết nạp hoặc công nhận đoàn viên và trao thẻ đoàn viên Công đoàn

  ... 

   

  Như vậy, việc gia nhập công đoàn được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, không có quy định nào bắt buộc cá nhân nào phải gia nhập công đoàn.

  Về thủ tục xin rút khỏi công đoàn thì không có văn bản hướng dẫn chi tiết, tại Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013 như sau:

  "Khi đoàn viên xin thôi tham gia Công đoàn thì Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên xóa tên và thu lại thẻ đoàn viên"

   
  Báo quản trị |  
 • #519107   27/05/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


  Việc tham gia và xin thôi tham gia Công đoàn là quyền của người lao động và hoàn toàn dựa vào ý chí cũng như nguyện vọng của bản thân người lao động. Cho nên không có một sự ép buộc hay yêu cầu người lao động phải tham gia cũng như không cho họ xin thôi tham gia Công đoàn chị nhé. Khi đoàn viên xin thôi tham gia Công đoàn thì Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên xóa tên và thu lại thẻ đoàn viên.
   
  Báo quản trị |  
 • #519362   29/05/2019

  Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện. Người lao độn tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của công đoàn và pháp luật không quy định về các thủ tục xin ra khỏi công đoàn.

   
  Báo quản trị |  
 • #519389   30/05/2019

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 272 lần


  Điều 19 Luật Viên chức 2010 quy định Những việc viên chức không được làm:

  1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công.

  2. Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy định của pháp luật.

  3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

  4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội.

  5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

  6. Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Theo Điều 1 Điều lệ công đoàn Việt Nam 2013 thì Người lao động Việt Nam làm việc trong Cơ quan cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; người Việt Nam lao động tự do hợp pháp không phân biệt nghề nghiệp, giới tính, tín ngưỡng, tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của Công đoàn, đóng đoàn phí theo quy định thì được gia nhập Công đoàn.

  Tại Khoản 3 Điều 2 Điều lệ công đoàn Việt Nam 2013 quy định:

  Khi đoàn viên xin thôi tham gia Công đoàn thì Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên xóa tên và thu lại thẻ đoàn viên.

  Như vậy, theo quy định trên thì việc tham gia công đoàn hoàn toàn tự nguyện, khi bạn không có mong muốn tham gia công đoàn bạn có thể làm đơn xin ra khỏi công đoàn. Việc bạn ra khỏi công đoàn không vi phạm Luật Viên chức, đây là quyền của bạn.

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |  
 • #519726   31/05/2019

  haihongnguyen
  haihongnguyen

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2019
  Tổng số bài viết (92)
  Số điểm: 757
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Bạn đi làm thì mặc nhiên đóng phí công đoàn rồi. Bạn không thích thì bạn không đóng phí công đoàn thôi. Không có thủ tục xin ra. 

  Về vấn đề bạn là viên chức mà không tham gia công đoàn thì có gì không thì bạn phải xem suy nghĩ và thái độ những người cùng làm xung quanh.

   
  Báo quản trị |  
 • #521525   24/06/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1384)
  Số điểm: 8894
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 207 lần


  Không có quy định nào bắt buộc viên chức phải tham gia công đoàn bạn nhé. Việc tham gia công đoàn là hoàn toàn tự nguyện, việc bắt buộc phải tham gia là không đúng.

  Đối với trường hợp xin ra khỏi công đoàn, thì bạn có thể làm đơn hoặc thông báo tổ chức Công đoàn cơ sở nơi bạn tham gia, cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên, nêu rõ lý do muốn xin thôi tham gia tổ chức Công đoàn, để làm thủ tục xóa tên và thu lại thẻ đoàn viên theo quy định của pháp luật.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #573963   27/07/2021

  Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Công đoàn 2012 quy định Quyền công đoàn là quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động, đoàn viên công đoàn và quyền của tổ chức công đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của cơ quan có thẩm quyền.

  Do đó, tham gia công đoàn là quyền, không phải là nghĩa vụ nên anh có thể không tham gia vào công đoàn cơ sở và việc không tham gia công đoàn không vi phạm Luật Viên chức 2010.

  Đồng thời, tại khoản 1 Điều 3 ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (KHÓA XII) quy định Người lao động phải có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam càng khẳng định viêc gia nhập này là hoàn toàn tự nguyện

  Hiện nay, ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (KHÓA XII) không còn quy định thủ tục xin rút khỏi công đoàn nữa nên việc anh đã gia nhập công đoàn rồi thì thời điểm hiện tại không được quyền rút ra như trước đây.

  Việc gia nhậ công đoàn tuy phải đóng phí công đoàn nhưng cũng có một số quyền lợi cho người lao động.

   

   
  Báo quản trị |